Zostają w strukturach Polskiego Związku Działkowców

Zostają w strukturach Polskiego Związku Działkowców

7
0
PODZIEL SIĘ

Rodzinny Ogród Działkowy „Zwycięstwo” pozostaje w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Tak zdecydowali działkowcy w Piławie Górnej podczas zebrania 18 października.

Ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na zarządy ogrodów obowiązek przeprowadzenia głosowania nad formą dalszego funkcjonowania. W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów działkowcy w całej Polsce muszą zdecydować, jakie stowarzyszenie będzie prowadziło ich ogrody. Podczas zebrań opowiadają się więc za jedną z dwu możliwości: wybierają samodzielność i zakładają własne stowarzyszenie lub zostają w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z art. 69 ustawy na decyzję mają czas do 19 stycznia przyszłego roku.

W Piławie Górnej zebranie, na którym działkowcy zdecydowali, że pozostają w strukturach PZD, odbyło się w sobotę 18 października. Rodzinny Ogród Działkowy „Zwycięstwo” w Piławie Górnej jest więc nadal częścią stowarzyszenia kontynuującego ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce i zrzeszającego blisko 4 miliony osób.

Na zebraniu Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska poinformowała o stanie prawnym miejscowych ogrodów. Zgodnie z Uchwałą nr 3/123/98 Zarządu Miasta Piławy Górnej z dnia 24.01.1998 r., aktem notarialnym nr 5651/1998 r. z dnia 25.06.1998 r. Gmina Piława Górna przekazała nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, tj. do dnia 25 czerwca 2097 r., teren oznaczony numerami geodezyjnymi 462 i 464 – Obręb Kopanica o powierzchni 8.9488 ha oraz 711, 716 i 719 – Obręb Południe o pow. 16.5287 ha. Łączna powierzchnia przekazanego terenu wynosi 25.4750 ha.

20141022_1

                Działka, któraw 2009 roku startowała w konkursie na najpiękniejszy ogród działkowy w Piławie Górnej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej, zatwierdzonym uchwałą nr 75/XIV/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 września 2003 roku, działki o numerach 711, 716, 719 obręb Południe oraz numerach: 464, 462 obręb Kopanica mają przeznaczenie podstawowe „ogrody działkowe”. Sposób użytkowania wymienionych działek musi być zgodny z ustaleniami tego planu.

Polski Związek Działkowców „Zwycięstwo” z uwagi na fakt posiadania na terenie Gminy Piława Górna gruntów i nieruchomości jest podatnikiem podatku rolnego. Na mocy ustawy o podatku rolnym (art. 12 ust 2 pkt 6) oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7 ust. 2 pkt 6) podlega zwolnieniu z zapłaty za podatek rolny i podatek od nieruchomości, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.

UMPG

BRAK KOMENTARZY