Znajdź pomysł na siebie

Znajdź pomysł na siebie

14
0
PODZIEL SIĘ

pomysl_na_siebie

Trwa rekrutacja do bezpłatnego programu „Gwarancja dla młodzieży” w ramach projektu „Pomysł na siebie”. Masz 16-18 lat? Weź udział w szkoleniu i zdobądź dyplom potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych. Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Jeśli jesteś osobą nieaktywną zawodowo i nie masz kwalifikacji zawodowych, nie skończyłeś gimnazjum i nie uczestniczysz w żadnej formie kształcenia/szkolenia lub masz opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną – ten program jest dla ciebie.

W ramach form wsparcia dla beneficjentów organizatorzy przewidują:

-kwalifikacyjny Kurs Zawodowy,

– stypendium dla uczestników KKZ,

– warsztaty aktywnego poszukiwanie pracy,

– kurs przedsiębiorczości,

– kurs komputerowy ECDL START,

– zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym.

Będziesz miał możliwość kontynuacji obowiązku szkolnego poprzez udział w projekcie i zdobycie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu dodatkowo zostaną ubezpieczeni, zapewniony zostanie również zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz wyżywienie. Beneficjenci otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe.

Zainteresowani mogą się zgłaszać do Hufca Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 36/35, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831-48-54, e-mail: hp.dzierzoniow@ohp.pl

Program został zainicjowany przez Komisję Europejską.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY