„Zjednoczeni w różnorodności”

„Zjednoczeni w różnorodności”

17
0
PODZIEL SIĘ

15 maja został zorganizowany w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach Dzień Europejski, podczas którego każda klasa reprezentowała jeden z krajów.

EŁ 14.04 Dzień Europejski (08)

Zadaniem uczniów było przygotowanie stoiska charakterystycznego dla swojego państwa, zaprezentowanie piosenki w języku obcym lub tańca narodowego, sporządzenie krótkiej prezentacji multimedialnej na temat swojego kraju oraz przygotowanie stroju narodowego. Reprezentanci klas wzięli także udział w quizie wiedzy o Unii Europejskiej. Zwieńczeniem imprezy były potyczki sportowe – skakanie na dużej skakance oraz rzuty do kosza.

EŁ 14.04 Dzień Europejski (19)

Podczas tego dnia gimnazjaliści wykazali się niesamowitą kreatywnością. Można było zaobserwować ich fantastyczne talenty muzyczne, teatralne, aktorskie, sportowe oraz organizatorskie. Wszystkie zmagania zostały ocenione przez powołane jury i nagrodzone dyplomami za poszczególne działania.

EŁ 14.04 Dzień Europejski (22)

Ważnym akcentem podczas Dnia Europejskiego było przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat dziesięciolecia przynależenia Polski do Unii Europejskiej. Jednakże najważniejszym aspektem była wspólna praca gimnazjalistów, której przyświecała dewiza UE „Zjednoczeni w różnorodności”, a tym samym kształtowanie poczucia tożsamości europejskiej.

Organizatorkami Dnia Europejskiego były Renata Żygadło i Magdalena Mosoń.

BRAK KOMENTARZY