ZIMA 2014 / 2015 JADŁODAJNIE SCHRONISKA NOCLEGOWNIE

ZIMA 2014 / 2015 JADŁODAJNIE SCHRONISKA NOCLEGOWNIE

19
1
PODZIEL SIĘ

mini_16830W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występującymi znacznymi spadkami temperatur, istotnym jest konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na problemy osób szczególnie narażonych na takie warunki pogodowe. Dlatego dolnośląscy policjanci wzorem lat ubiegłych prowadzą działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.

Należy podkreślić, że każdego roku odnotowuje się znaczną liczbę zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Częste spadki temperatur w okresie jesienno – zimowym stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Dlatego wzorem lat ubiegłych dolnośląscy policjanci przeprowadzą akcję pn. „ZIMA 2014 / 2015”, której głównym celem będzie przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych. Podjęte działania prewencyjne będą zmierzały do tego, by tragicznych zdarzeń było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał

Wykonywane w ramach akcji czynności będą polegały między innymi na bieżącym monitorowaniu i kontrolowaniu miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni. Policjanci zwrócą też szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, w okolicznościach zagrażających ich życiu. Funkcjonariusze realizując założenia akcji będą współpracowali z innymi służbami i instytucjami.

Wszystkie działania będą miały charakter pomocowy i w związku z tym policjanci w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udzielą potrzebującym informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

Dolnośląscy funkcjonariusze apelują także do wszystkich mieszkańców naszego województwa o informowanie Policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku, a także będącej pod wpływem alkoholu lub znajdującej się w podobnej sytuacji mogącej spowodować wychłodzenie organizmu. Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie. Wystarczy, że w takim przypadku zareagujemy i powiadomimy odpowiednie służby.

Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie.

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

JADŁODAJNIE SCHRONISKA NOCLEGOWNIE

Jadłodajnie schroniska noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim. Wykaz pochodzi ze stron Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkie. Postaram się w możliwie najkrótszym czasie zweryfikować numery i adresy placówek.

CAŁODOBOWA

BEZPŁATNA INFOLINIA O PLACÓWKACH POMOCY

800 166 079

POWIAT BOLESŁAWIECKI

Jadłodajnia parafialna – ok. 70 posiłków dziennie

59-700 Bolesławiec, pl. Zamkowy 1b, tel. 75 735 11 10

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Schronisko dla Osób Bezdomnych – 35 miejsc dla mężczyzn

59-700 Bolesławiec, al. 1000-lecia 32 A, tel. 75 732 31 58

Polski Czerwony Krzyż

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych – 20 miejsc

59-700 Bolesławiec, ul. E. Orzeszkowej 3, tel. 75 645 78 23

Przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 75 645 78 23

POWIAT DZIERŻONIOWSKI

Jadłodajnia – ok. 200 posiłków dziennie

58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 8, tel. 74 832 11 34

CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 74 851 25 04, 662 278 987

Jadłodajnia – ok. 290 posiłków dziennie

58-260 Bielawa, ul. Mała 2, tel. 74 833 13 76

CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 74 851 25 04, 662 278 987

Jadłodajnia – ok. 40 posiłków dziennie

58-260 Bielawa, ul. 1-go Maja 34 a, tel. 792 641 221

Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betezda”

Jadłodajnia – ok. 25 posiłków dziennie (skierowanie OPS)

58-260 Piława Górna, ul. Limanowskiego 3 (świetlica OSP)

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 837 14 25

Jadłodajnia (w Restauracji „Wars”) – 60 posiłków dziennie (skierowanie OPS)

58-250 Pieszyce, ul. Bielawska 4

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 836 52 45

POWIAT GŁOGOWSKI

Kuchnia Brata Alberta – 200 posiłków dziennie

67-200 Głogów, pl. Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 76 833 88 75

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Dom Samotnej Matki z Dzieckiem – 50 miejsc dla matek z dziećmi,

10 dla bezdomnych kobiet

67-200 Głogów, ul. Folwarczna 50, tel. 76 833 35 00

MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu

Noclegownia im. Brata Alberta – 6 miejsc (d. 2) (skierowanie MOPS) 67-200 Głogów, ul. Legnicka 3, tel. 76 727 47 05 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień

Przytulisko dla najuboższych im. Św. Siostry Faustyny – 80 miejsc dla mężczyzn 67-231 Żukowice 139, tel. 76 831 43 88

Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II” przy

Parafii Rzym.-Kat. p.w. Miłosierdzia Bożego w Głogowie

POWIAT JAWORSKI

Jadłodajnia ( Dzienny Ośrodek Wsparcia) – ok.100 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)

59-400 Jawor, ul. Kwiatowa 15, tel. 76 729 87 97

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

JELENIA GÓRA

Jadłodajnia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej) – 70 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)

58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 16, tel. 75 752 55 71

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 65 miejsc Noclegownia – 25 miejsc dla mężczyzn 58-500 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 22

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Dom Brata Alberta – 45 miejsc dla mężczyzn (starszych i niepełnosprawnych)

58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 180, tel. 75 752 60 12

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

POWIAT KŁODZKI

Jadłodajnia – ok. 140 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)

57-300 Kłodzko, ul Łukasińskiego 57, tel. 74 867 68 03

Polski Komitet Pomocy Społecznej, tel. 74 867 22 94

Jadłodajnia – ok. 120 posiłków dziennie

7-400 Nowa Ruda, ul. Aleksandra Fredry 6

CARITAS Diecezji Świdnickie, tel. 74 851 25 04

Jadłodajnia (Bar KAKTUS) – ok. 50 posiłków dziennie

(skierowanie OPS)

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 2, tel. 74 811 03 02

Ośrodek Pomocy Społeczny, tel. 74 811 02 66

Noclegownia dla Mężczyzn – 20 miejsc

57-300 Kłodzko, ul Łukasińskiego 57, tel. 74 865 93 25

Polski Komitet Pomocy Społecznej, tel. 74 867 22 94

Noclegownia dla Mężczyzn – 10 miejsc

57-400 Nowa Ruda, ul. Zaułek 7-9/1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 872 10 56

POWIAT LEGNICKI

Stołówka Charytatywna – ok. 50 posiłków dziennie

59-230 Prochowice, Rynek 16, tel. 76 858 44 56

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Jana Chrzciciela

LEGNICA miasto n.p.p.

Międzyparafialna Stołówka Charytatywna Św. Jadwigi – 300 l zupy dziennie

59-220 Legnica, ul. Kamienna 15, tel. 76 854 92 31

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Noclegownia – 48 miejsc dla mężczyzn, 6 dla kobiet

59-220 Legnica, ul. Przemysłowa 5, tel. 76 722 18 20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem – 9 miejsc

59-220 Legnica, ul. Przemysłowa 5, tel. 76 722 18 20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nocleg, posiłek, odzież – 4 miejsca dla mężczyzn

59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 153, tel. 76 850 62 40

Miejska Izba Wytrzeźwień

POWIAT LUBAŃSKI

Stołówka – 130 posiłków dziennie

59-830 Olszyna, ul. Legnicka 14a, tel. 75 721 23 41

Stowarzyszenie „Dar Serca” przy Parafii Rzym.-Kat.

p.w. Św. Józefa Oblubieńca

Dom dla Samotnych Matek – 39 miejsc dla kobiet z dziećmi (d.6)

59-814 Pobiedna, ul. Hetmańska 61, tel. 75 784 56 88

MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu

Schronisko im. Św. Brata Alberta “Przystań” – 68 miejsc dla mężczyzn (d. 46)

59-820 Leśna, ul. Baworowo 18 F, tel. 75 721 15 30

Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie

POWIAT LUBIŃSKI

Kuchnia dla Ubogich – 190 posiłków dziennie

59-300 Lubin, ul. Jana Pawła II 58, tel. 76 844 78 65

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Jana Bosko

Dom Samotnych Matek z Dziećmi – 60 miejsc (d.5)

59- 330 Ścinawa, ul. Mickiewicza 38, tel. 76 843 67 25

MONAR – MARKOT Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu

Ogrzewalnia – 20 miejsc dla mężczyzn

59-300 Lubin, ul. Parkowa 1, tel. 76 847 03 33

Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 54 miejsca (d. 10)

59-300 Lubin, ul. Parkowa 1, tel. 76 847 03 33

Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta

POWIAT MILICKI

Jadłodajnia (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) – ok.100 posiłków dziennie

56-300 Milicz, ul. Armii Krajowej 2, tel. 71 384 07 45

Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Andrzeja Boboli

Starostwo Powiatowe w Miliczu

POWIAT OLEŚNICKI

Stołówka – 110 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)

56-400 Oleśnica, ul. Bocka 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 71 721 89 00

POWIAT OŁAWSKI

Jadłodajnia – ok. 230 posiłków dziennie

55-200 Oława, pl. Piastów 6, tel. 71 303 23 07

CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej, tel. 71 327 13 00

POWIAT POLKOWICKI

Stołówka OPS – 150 posiłków dziennie

59-101 Polkowice, ul. Lipowa 2, tel. 76 724 67 00

Ośrodek Pomocy Społecznej

Noclegownia „Dom dla Bezdomnych”– 19 miejsc dla mężczyzn

59-101 Polkowice, ul. Spokojna 1, tel. 76 724 67 01

Ośrodek Pomocy Społecznej

POWIAT STRZELIŃSKI

Ogrzewalnia dla mężczyzn (w hotelu OSiR-u) – 10 miejsc

57-100 Strzelin, ul. Staromiejska 64

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 71 392 05 77

POWIAT ŚWIDNICKI

Jadłodajnia – ok. 100 posiłków dziennie

58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 4-6

CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 74 851 25 04, 662 278 987

Jadłodajnia – ok. 150 posiłków dziennie (skierowanie OPS)

58-160 Świebodzice, ul. Piłsudskiego 8 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ZINA”, tel. 605 947 673

Stołówka Charytatywna – ok.. 250 posiłków dziennie

58-150 Strzegom, pl. Jana Pawła II 10, tel. 74 855 02 86

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 100 miejsc

58-100 Świdnica, Westerplatte 51, tel. 74 856 97 70

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Ogrzewalnia – 10 miejsc 58-160 Świebodzice, ul. Piłsudskiego 8, tel. 881 203 035 Ośrodek Pomocy Społecznej

POWIAT TRZEBNICKI

Punkt wydawania posiłków – ok. 50 dziennie

55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 30, tel. 71 387 47 84

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

Kuchnia dla Ubogich – 160 posiłków dziennie

55-140 Żmigród, ul. Kościelna 1, tel. 71 385 35 43 w. 14

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Trójcy Świętej

POWIAT WAŁBRZYSKI

Jadłodajnia (CATERMED) – 65 posiłków dziennie (skierowanie OPS)

58-330 Jedlina Zdrój, ul. Piastowska 11, tel. 74 845 53 56 w. 24

Ośrodek Pomocy Społecznej

Jadłodajnia (Bar „Marysieńka”) – ok. 150 posiłków dziennie (skierowanie OPS)

58-340 Głuszyca, ul. Bohaterów Getta 54, tel. 74 845 63 51

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 845 63 43

Stołówka Miejska (przy Mieroszowskim Centrum Kultury) – ok. 130 posiłków

58-350 Mieroszów, ul. Sportowa 4, tel. 74 845 83 18 (skierowanie OPS)

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 849 43 20

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Albertówka” – 24 miejsca

58-321 Jugowice, ul. Brata Alberta 12

Ks. Franciszek Głód (Parafia Rzym.-.Kat. p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu, tel. 71 783 37 91)

WAŁBRZYCH

Punkt Wydawania Gorących Posiłków – 220 posiłków dziennie

58-300 Wałbrzych, ul. Niepodległości 24, tel. 535 323 528

Spółdzielnia Socjalna „PONIATÓW” w Wałbrzychu

Jadłodajnia – 180 posiłków dziennie

58-300 Wałbrzych, ul. Pocztowa 10

CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 74 851 25 04 , 662 278 987

Punkty Wydawania Posiłków (PHU „Harry”) – 650 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)

Punkty wydawania posiłków

58-300 Wałbrzych

ul. 1 Maja 156

ul. Paderewskiego 27

ul. Andersa 72

ul. Niepodległości 182

ul. Pocztowa 7

ul. Buczka 11, tel. 606 639 074

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 664 08 00

Integracyjny Dom dla Bezdomnych – 45 miejsc dla mężczyzn, 15 dla kobiet (d. 40) 58-300 Wałbrzych, ul. Pocztowa 22, tel. 74 847 82 48

Filia – 40 miejsc dla kobiet i rodzin,

ul. Ogrodowa 2a, tel. 74 840 82 96

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych – 55 miejsc (miejsca dla kobiet, kobiet z dziećmi, mężczyzn, rodzin)

58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 109, tel. 74 842 10 06

MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu

Dom Pomocy „Słoneczny” – 100 miejsc (całodzienne wyżywienie)

58-300 Wałbrzych, ul. Internatowa 1, tel. 602 333 005

Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych – 15 miejsc

58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 104, tel. 883 375 775

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 847 82 26, 847 82 48

POWIAT WOŁOWSKI

Stołówka (w barze „BIS”) – 30 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)

56-100 Wołów, ul. Piłsudskiego 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 71 389 55 36

Jadłodajnia (Centrum Przeciwdziałania Bezdomności) – 100 posiłków dziennie

56-120 Brzeg Dolny, ul. Urazka 47, tel. 71 319 05 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 71 319 56 62

Noclegownia (Centrum Przeciwdziałania Bezdomności) – 40 miejsc dla mężczyzn (d.10)

56-120 Brzeg Dolny, ul. Urazka 47, tel. 71 319 05 12

Stowarzyszenie Pomocy „PRO BONO”

POWIAT WROCŁAWSKI

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 95 miejsc (d. 105)

55-095 Szczodre, ul. Trzebnicka 28, tel. 71 399 86 12

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

WROCŁAW

BEZPŁATNA INFOLINIA 800 292 137

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu

53-643 Wrocław, ul. Zachodnia 3, tel. 71 782 35 87

Centrum Socjalne – Jadłodajnia – ok. 750 posiłków dziennie

50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 17, tel. 71 372 19 86

CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej, tel. 71 327 13 00

Kuchnia Charytatywna – ok. 300 posiłków dziennie

53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 103, tel. 71 783 37 91

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Elżbiety

Kuchnia Charytatywna dla Ubogich – ok. 200 posiłków dziennie

51-681 Wrocław, ul. Monte Cassino 64

Fundacja Sancta Familia, tel. 690 909 059, 517 453 575

Kuchnia Charytatywna Franciszkanów – ok. 500 posiłków dziennie

51-137 Wrocław, al. Jana Kasprowicza 26, tel. 71 327 35 93

Prowincja Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych OFM (Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Antoniego)

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 116 miejsc (d. 6)

50-514 Wrocław, ul. Bpa B. Bogedaina 5, tel. 71 336 70 07

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn – 150 miejsc

50-084 Wrocław, ul. Małachowskiego 15, tel. 71 717 34 25

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi – 60 miejsc

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 9, tel. 71 355 44 66

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet – 16 miejsc (d. 12)

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 9, tel. 71 355 44 66

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych – 70 miejsc

50-084 Wrocław, ul. Małachowskiego 11, tel. 530 712 650

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Ośrodek Interwencji Czasowej dla Rodzin Bezdomnych – 50 miejsc

50-445 Wrocław, ul. Pułaskiego 26 oficyna, tel. 71 342 00 68

Stowarzyszenie Pomocy „PIERWSZY KROK”

Dom dla Rodzin i Matek z Dziećmi – 30 miejsc

50-537 Wrocław, ul. Pieszycka 32, tel. 71 392 59 12

Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja”

Dom Socjalny dla Mężczyzn – 25 miejsc (d. 4)

50-225 Wrocław, ul. Reymonta 10, tel. 71 329 08 06

Stowarzyszenie Pomocy „LUDZIE LUDZIOM”

Dom Socjalny dla Osób Bezdomnych Zakażonych Wirusem HIV – 15 miejsc

50-225 Wrocław, ul. Reymonta 8, tel. 71 329 10 39

Stowarzyszenie „PLUS – MINUS ”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia) – 60 miejsc dla kobiet i matek z dziećmi w sytuacji kryzysowej, które posiadają ostatni adres zameldowania na terenie miasta Wrocławia lub doświadczających przemocy w rodzinie z terenu woj. dolnośląskiego

51-210 Wrocław, ul. Bora Komorowskiego 31, tel. 71 352 94 03

Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”

POWIAT ZĄBKOWICKI

Jadłodajnia – 80 posiłków dziennie

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Św. Wojciecha 12, tel. 74 815 14 71

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Anny

POWIAT ZGORZELECKI

Jadłodajnia – 500 posiłków dziennie

59-900 Zgorzelec, ul. Ks. Kozaka 2, tel. 75 775 63 73

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Józefa Robotnika

Punkty wydawania posiłków na terenie miasta Bogatynia – ok. 220 posiłków dziennie (w sumie)

• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wyczółkowskiego 42a (w godz. 11.10-11.40)

• Siedziba Rady Osiedla Nr 4

ul. Listopadowa 2 (w godz. 12.00-13.25)

• Plebania przy Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny

ul. Okólna 3 (w godz. 13.40-14.10)

P.H.U. Marek Stopyra, Bolesławice 245 B, tel. 75 721 30 43, 513 080 259

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 75 773 01 61

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 56 miejsc

Noclegownia – 14 miejsc (d. 6)

59-900 Zgorzelec, ul. Henrykowska 4, tel. 75 771 77 77

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi – 30 miejsc (d. 5)

59-900 Zgorzelec, ul. Parkowa 3, tel. 75 775 01 64

MONAR – MARKOT Dolnośląskie Centrum Pomocy Bliźniemu

Dom Wspólnoty Osób, Rodzin i Samotnych Matek z Dziećmi – 30 miejsc dla mężczyzn, 50 miejsc dla kobiet z dziećmi (d..10)

59-920 Bogatynia, ul. 1 Maja 7 B, tel. 75 773 14 31, 517 920 376

Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka”

Informacja udostępniona – duw.com.pl

d. – dostawka

n.p.p. – na prawach powiatu

W przypadku stwierdzenia nowych placówek na terenie Państwa powiatu – proszę o przesłanie informacji

zawierajacej nazwę, adres , telefon oraz liczbę miejsc lub wydawanych posiłków – na maila marcin.wodzinski@wr.policja.gov.pl

Dzięki Wam lista będzie kompletna aktualna

1 KOMENTARZ

  1. Starsi czytelnicy zapewne pamiętają, że jak burmistrzem była Marzanna kamińska to bezdomni mieli schronienie w przytulisku.

Comments are closed.