Ziemię szanuję, więc śmieci segreguję” – konkurs dla dzieci

Ziemię szanuję, więc śmieci segreguję” – konkurs dla dzieci

40
0
PODZIEL SIĘ

22 kwietnia obchodzony będzie Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych. Święto ma również popularyzować poszanowanie środowiska naturalnego oraz uświadamiać ludziom zagrożenia związane z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją.

z lotu ptaka 15

Właśnie z tej okazji Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat z bielawskich szkół o nazwie „Ziemię szanuję, więc śmieci segreguję”. Poniżej publikujemy warunki konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ”Ziemię szanuję, więc śmieci segreguję”

Cel konkursu:

1) podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci,

2) kształtowanie postaw ekologicznych poprzez selektywne zbieranie odpadów,

3) rozwijanie wśród najmłodszych wrażliwości na środowisko przyrodnicze i szacunek wobec niego,

4) rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych dzieci,

5) popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

Warunki konkursu:

1) konkurs trwa od 03.04 do 16.04.2014 roku, kierowany jest dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat z bielawskich szkół,

2) dane dotyczące wykonania pracy: kartka z bloku technicznego formatu A 4, dowolną techniką.,

3) praca konkursowa powinna być podpisana (imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa),

4) udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu,

5) wybrana praca konkursowa zostanie użyta jako tło ulotki /plakatu promujących selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Bielawa.

6) osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku),

7) złożone prace stają się własnością organizatora,

8) szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela z ramienia Urzędu Miejskiego Pani Agnieszka Mitura pracownik Referatu Funkcjonowania Miasta , tel.74 8328762,

9) prace konkursowe należy składać do 16 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pokój Nr 3 (parter), Referat Funkcjonowania Miasta,

Ocena:

1) prace będą oceniane przez komisję konkursową złożoną z pracowników jednostek organizacyjnych gminy,

2) kryterium oceny to: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość wykonania pracy, estetyka,

3) prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej

4) decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

5. Nagrody dla uczestników konkursu:

1) fundatorem nagród w konkursie jest Burmistrz Miasta Bielawa,

2) konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

3) ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 kwietnia 2014 r. za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielawiehttp://www.bielawa.pl/.

Rzecznik – Łukasz Masyk

BRAK KOMENTARZY