Zasłużony dla Dzierżoniowa

Zasłużony dla Dzierżoniowa

19
0
PODZIEL SIĘ

Adam Burzyński odebrał dziś Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa i dołączył do grona mieszkańców, którym przyznano ten wyjątkowy tytuł. Podczas uroczystej części sesji Rady Miejskiej w holu dzierżoniowskiego ratusza odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców odznaczonych medalem.

Adam Burzyński urodził się 25 października 1939 r. w Jasnym Borze na Wołyniu. Od 1955 roku jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Absolwent Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie (1957 r.) oraz Politechniki Poznańskiej (1970 r.), przez 46 lat pracował w Zakładach Radiowych DIORA. Przez 5 lat był głównym konstruktorem, a przez ponad 11 lat kierował pracownią napraw i weryfikacji różnorodnej, specjalistycznej aparatury pomiarowo-kontrolnej. Przez szereg lat był pełnomocnikiem dyrektora ZR DIORA ds. współpracy z zespołem Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie.

Przez kilkanaście lat był także dochodzącym nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Radiotechnicznych. Prowadził tam wykłady oraz zajęcia w pracowni pomiarów radiowych. Współpracował także ze szkołą partnerską w Lanskroun, gdzie prowadził zajęcia z młodzieżą w specjalistycznych pracowniach pomiarowych. Przyczynił się do powstania systemu Radi-Info, mającym na celu zapewnienie aktualnej informacji drogowej dla kierowców droga radiową.

Za swoją pracę zawodową był wielokrotnie honorowany wyróżnieniami i nagrodami. Od wielu lat Pan Adam Burzyński jest znanym pamiętnikarzem, opisującym wierszowanymi rymami ważne wydarzenia z naszego miasta.

Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa jest wyrazem wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej za wybitne zasługi dla rozwoju miasta. Może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, instytucjom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Pieczę nad tym wyróżnieniem sprawuje „Kapituła Medalu”, którą stanowią: przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Dzierżoniowa i przewodniczący stałych komisji.

Źródło: UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY