Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

63
0
PODZIEL SIĘ
Część robocza obrad poświęcona zostanie m.in. sprawom seniorów, ekologią i finansom. Czerwcową sesję rozpocznie nadanie panu Franciszkowi Kozyrze Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa. Radni pogratulują także młodym, utalentowanym mieszkańcom odnoszącym sukcesy w nauce i w sporcie.

Część robocza obrad poświęcona zostanie m.in. sprawom seniorów, ekologii i finansom Dzierżoniowa. Czerwcową sesję rozpocznie nadanie panu Franciszkowi Kozyrze Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa. Radni pogratulują także młodym, utalentowanym mieszkańcom odnoszącym sukcesy w nauce i w sporcie.  

35. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, rozpocznie się 26 czerwca, o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Ratusza.

W pierwszej części radni wręczą panu Franciszkowi Kozyrze Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Przedstawiciele organizacji kombatanckich wręczą Złote Medale „XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Gratulacje otrzymają także Karolina Kret i Martyna Łebek. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 5 im. wyróżnione zostaną za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu. Julia Stawska – uczennica Zespołu Gimnazjów nr 3 im. odbierze wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tańca.

Na czerwcową sesję przygotowano sześć projektów uchwał:
projekt nr 242 – w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior+ w Dzierżoniowie;
projekt nr 243 – w sprawie powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu;

projekt nr 244 – w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

projekt nr 245 – w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zwanych Programem Małych Ulepszeń”;

projekt nr 246 – w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok;

projekt nr 247 – w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów;

Obrady zakończy przyjęcie sprawozdań rzeczowych i finansowych za 2016 rok Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego. Radni przyjrzą się także ubiegłorocznej realizacji programów: „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, „Dzierżoniów Przyjazny Seniorom” i „Ochrony Środowiska” w 2016 roku. Komisja Rewizyjna przedstawi z kontroli burmistrza w zakresie przydziału i sprzedaży lokali komunalnych w latach 2015-2016.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY