Zapewnić dzieciom atrakcyjne wakacje

Zapewnić dzieciom atrakcyjne wakacje

12
0
PODZIEL SIĘ

Kolonie, półkolonie, a może obóz sportowy? Miasto przeznaczy w tym roku na wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim 40 tys. zł. Ogłosiło już konkursy na jego organizację.

 wakacje_dzieci

Środki na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe (20 tys. zł) i jednostki organizacyjne miasta (20 tys. zł) pochodzą z Miejskiego Programu „Samorządowa Szkoła Środowiskowa – II”. Zostaną przeznaczone na organizację zajęć w mieście, półkolonii sportowo-rekreacyjnych, kulturoznawczych, z wycieczkami i elementami profilaktyki uzależnień, kolonii zdrowotnych czy wypoczynkowych. Pod uwagę będą brane w pierwszej kolejności oferty skierowane do jak największej liczby uczestników.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta, Stanowisko A (parter Urzędu Miasta).

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 24 czerwca. Wyniki konkursu oferenci poznają do 27 czerwca.

Jednostki podległe mogą składać oferty do 17 czerwca. Do 25 czerwca oferenci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Druk oferty stanowi Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa nr 310/2014 z 2.06.2014 r.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY