Zameczek w Bielawie jeszcze taniej!

Zameczek w Bielawie jeszcze taniej!

12
1
PODZIEL SIĘ

Z tematem gospodarki nieruchomościami i mieniem powiatu zapoznali się radni podczas sesji, która odbyła się 26 sierpnia. Obecnie największą nieruchomością powiatu wystawioną na sprzedaż jest zabytkowy zameczek w Bielawie.

sesja_zameczek

Najważniejsze zagadnienia związane z głównym tematem omówił Paweł Głąbik, zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Przedstawił m.in. wykaz nieruchomości sprzedanych i planowanych do sprzedaży w najbliższym czasie.

Kluczowym zadaniem powiatu jest obecnie zagospodarowanie nieruchomości po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wolności 92 w Bielawie. W związku z przeniesieniem Ośrodka do Dzierżoniowa zabytkowy zameczek został wystawiony na sprzedaż.

Pierwszy przetarg nie przyniósł rezultatu – nie zgłosił się żaden nabywca – dlatego Zarząd Powiatu obniżył cenę z 2,8 do 2 mln zł netto. Drugi przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Kupujący otrzyma 50% bonifikaty od części zabytkowych, które stanowią 56% wartości całej nieruchomości.

sesja1

Podczas sesji Paweł Głąbik poinformował również, że powiat dzierżoniowski otrzymał ponad 900 tys. zł odszkodowania za przekazane grunty pod budowę obwodnicy Dzierżoniowa, natomiast za przejęcie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w związku z planowaną przebudową drogi Bielawa – Pieszyce wypłacił ponad 300 tys. zł.

Poza tym w ostatnim czasie prace Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości skupiały się m.in. na przygotowaniu inwestycji polegającej na zagospodarowaniu parkingu oraz przejść dla pieszych wokół budynku przy ul. Piastowskiej 1. Zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku.

Powiat dzierżoniowski

1 KOMENTARZ

Comments are closed.