Za co zwalniamy z podatków?

Za co zwalniamy z podatków?

16
2
PODZIEL SIĘ

pomoc_publiczna_2014

Prowadzisz w Dzierżoniowie biznes, tworzysz miejsca pracy, potrzebujesz pomieszczeń na swoją działalność? Zobacz co oferuje miasto i korzystaj z ulg podatkowych.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu (DCB)

Przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu. Zwolnieniu podlegają powierzchnie przeznaczone na lokale użytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie DCB. Pomoc w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielana jest przez okres inkubacji w DCB, tj. niedłużnej niż na okres 3 lat.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu (DIP)

Przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Zwolnieniu podlegają powierzchnie przeznaczone na lokale użytkowe, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie DCB. Pomoc w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielana jest przez okres inkubacji w DCB tj. niedłużnej niż przez okres 5 lat.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości na nową inwestycję

Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej związane z nową inwestycja na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. W przypadku przedsiębiorców uruchamiających nową inwestycję zwolnienie przysługuje na okres:

1 roku – gdy koszty netto nowej inwestycji wyniosą od 20 000 PLN do 80 000 PLN;

2 lat – gdy koszty netto nowej inwestycji wyniosą od 80 001 PLN do 180 000 PLN;

3 lat – gdy koszty netto nowej inwestycji wyniosą powyżej 180 000 PLN.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy

Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. W przypadku przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy zwolnienie przysługuje na okres:

1 roku – w przypadku utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy;

2 lat – w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy;

3 lat – w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy.

Z powyższych zwolnień przedsiębiorca może skorzystać po złożeniu wniosku lub zgłoszenia do Urzędu Miasta – BOK stanowisko „A”. Wniosek lub zgłoszenie przedkłada się w urzędzie przed rozpoczęciem nowej inwestycji lub utworzeniem nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na nową inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy zobowiązany jest do utrzymania nowej inwestycji lub zwiększonego stanu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat – duże przedsiębiorstwa, 3 lat – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji nowej inwestycji lub po dniu, w którym zostały utworzone nowe miejsca pracy i zatrudnione osoby.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej udzielane było na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów do dnia 30 czerwca 2014 roku – zgodnie z uchwałą nr XLIV/293/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. W chwili obecnej prowadzane są przez Ministerstwo prace nad wydaniem rozporządzenia regulującego dopuszczalność udzielania pomocy regionalnej w krajowym porządku prawnym, w oparciu o które będzie możliwe podjęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów uchwały regulującej zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną.

Szczegółowych informacji udzielają:

Danuta Minkina – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Dzierżoniów, pok. nr 4 , tel. 74 645 0 819, dminkina@um.dzierzoniow.pl

Marcin Szczepanowski – referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Dzierżoniów, pok. nr 4, tel. 74 645 0 821, mszczepanowski@um.dzierzoniow.pl

UM Dzierżoniów

2 KOMENTARZE

  1. Tusk zwalnia z opłat autostradowych wy z podatków czego to jeszcze nie zrobią dla wygrania wyborów.

Comments are closed.