Wystawa cennych minerałów z Piławy Górnej

Wystawa cennych minerałów z Piławy Górnej

50
0
PODZIEL SIĘ

Od 23 maja w Uniwersyteckim Muzeum Mineralogicznym im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu można podziwiać unikatową kolekcję minerałów pochodzących z kopalni w Piławie Górnej.

20140526b0

Udostępnienie rzadkich zbiorów przy ul. Kuźniczej 22 to efekt wieloletniej współpracy naukowców z kilku polskich uczelni i właściciela kopalni, Dolnośląskich Surowców Skalnych. Na uroczystość zorganizowaną przez DSS i muzeum mineralogiczne zaproszono Burmistrz Piławy Górnej Zuzannę Bielawską. Otwarcie wystawy przypadło w udziale Danucie Łuczak, wdowie po twórcy DSS Janie Łuczaku oraz profesorowi doktorowi habilitowanemu Adamowi Jezierskiemu, Prorektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Przemowy wygłosili Kierownik Muzeum Mineralogicznego prof. dr hab. .Piotr Gunia, prof. dr hab. Adam Jezierski, a także Wiceprezes Zarządu DSS Mariusz Roman oraz prof. AGH dr hab. inż. Adam Pieczka. W uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele świata akademickiego.

 20140526b2

Pierwsi zwiedzający obejrzeli ponad 100 różnych minerałów, niekiedy bardzo rzadkich w skali świata, w tym ponad 20 stwierdzonych po raz pierwszy w Polsce. Do tego 5–7 nieznanych faz mineralnych, które po odpowiednim opisie i przedstawieniu do akceptacji międzynarodowej komisji mogą zaistnieć jako nowe minerały.

Eksponaty pozyskał i opisał zespół naukowy geologów i mineralogów z kilku renomowanych polskich uczelni, którzy od 2008 r. we współpracy z geologami DSS prowadzili badania na terenie kopalni w Piławie Górnej. Ich praca była możliwa dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki „Pegmatyt berylowo–niobowo-tantalowy z kopalni DSS w Piławie Górnej jako obiekt o unikalnym w skali kraju znaczeniu naukowym i muzealnym”, środkom uczelni oraz prywatnym funduszom członków zespołu.

 20140526b1

– Nigdy wcześniej ani na terenie bloku sowiogórskiego, ani w masywach granitowych Dolnego Śląska nie napotkano pegmatytów o tak dużych rozmiarach. W okresie przed uruchomieniem kamieniołomu przez DSS, za największy system pegmatytowy w bloku sowiogórskim uważano około 20-metrowej długości żyłowo-gniazdowy pegmatyt z Lutomii. W przypadku Piławy Górnej długość żył osiąga do 100 m, miąższość do 6 m, zaś w skali pionowej niektóre z nich mogły być śledzone na ścianach dwóch poziomów eksploatacyjnych, osiągając po upadzie do 40-50 m – mówi prof. AGH dr hab. inż. Adam Pieczka, kierujący pracami zespołu.

 20140526b3

– Mieszkańcy Piławy Górnej mogą być dumni, że na terenie naszej gminy pozyskano tak piękne i rzadkie okazy. Bogate znalezisko o skali światowej doskonale pasuje do innego eksponatu pochodzącego z Piławy Górnej. Przypomnę że w tym samym muzeum można obejrzeć meteoryt, który spadł w 1876 roku na terenie naszej miejscowości. Okaz zwany „Piławianinem” znany jest już na całym świecie – relacjonuje Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska. Warto również podkreślić, że urząd miasta podjął starania, by kolekcję minerałów z wrocławskiego muzeum w mniejszym zakresie w najbliższym czasie udostępnić w Piławie Górnej.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY