Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014

6
0
PODZIEL SIĘ

po_wyprawke_do_10_wrzesnia

Do 10 września można składać wnioski o przyznanie dofinasowania na zakup podręczników. Pieniądze z „Wyprawki szkolnej” mogą znacząco obniżyć koszty przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego. Warto z tej możliwości skorzystać.

„Wyprawka szkolna” to rządowy program pomocy uczniom polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników składa się do 10 września do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Zwrot kosztów poniesionych na zakup podręczników planowany jest do 31 października 2014 r.

Szczegóły programu Wyprawka Szkolna:www.dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/urzad/wyprawka_szkolna_2014_r.pdf

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY