Wymiana doświadczeń w zarządzaniu

Wymiana doświadczeń w zarządzaniu

6
0
PODZIEL SIĘ

Wrocławskie przedsiębiorstwo wodociągowe gościł Dzierżoniów w ramach wizyty bencharkingowej. Pracownicy urzędu dzielili się doświadczeniami z wdrażania i korzyściami wynikającymi ze stosowania Modelu EFQM.

efqm_2014_wik_wroclaw_24.04.2014_64

Wizyta studyjna w instytucji, która skutecznie wdrożyła Model EFQM jest jednym z ważnych elementów poprzedzających opracowanie aplikacji. Przechodził ją także dzierżoniowski urząd, który podpatrywał sposób zarządzania tyską fabryką Fiata.

Na początku spotkania burmistrz Marek Piorun przybliżył gościom miasto i zaprezentował sposób realizacji misji Dzierżoniowa „Tworząc klimat dla biznesu i sportu podnosimy jakość życia”, o ciągłym procesie doskonalenia w urzędzie i procesie aplikowania o Europejską Nagrodę Jakości mówiły zastępca burmistrza Wanda Ostrowska i sekretarz miasta Anna Grochowina.

Podczas spotkania poruszano także tematy skutecznego i efektywnego przywództwa, zarządzania pracownikami czy kluczowymi wynikami.

Dla gości z Wrocławia doświadczenia naszego miasta będą bardzo pomocne. Zapewniał o tym Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

– Jesteśmy pod dużym wrażeniem Państwa determinacji i dążenia do zmian na lepsze, liczymy na pomoc w przejściu drogi, którą macie już za sobą – mówił na zakończenie spotkania kierujący spółką Zdzisław Olejczyk.

Takie spotkania to dla dzierżoniowskiego urzędu okazja do podpatrzenia sposobu zarzadzania w innych niż samorządowe instytucjach.

 efqm_2014_wik_wroclaw_24.04.2014_58

Współorganizatorem benchmarkigu był Tadeusz Buchacz z Umbrella Consulting, z którą Dzierżoniów współpracował przy wdrażaniu Modelu EFQM i aplikowaniu o finał EFQM w 2012 roku.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY