Wyłudzili wizy

Wyłudzili wizy

9
0
PODZIEL SIĘ

ogolnyPodczas minionej doby funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (PSG Kłodzko, PSG Tuplice, PSG Legnica) przeprowadzili działania z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.

Zatrzymano 7 obywateli Ukrainy. Podczas kontroli prowadzonej na drodze krajowej od granicy państwa w kierunku Wrocławia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Tuplic zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy posłużyli się wyłudzonymi wizami. W jednym z przypadków cudzoziemiec ponadto przedstawił podrobione zaproszenie do współpracy z firmą w Polsce. Oprócz konsekwencji administracyjnych związanych z unieważnieniem wizy i wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemcy w tym przypadku usłyszeli zarzuty posłużenia się wyłudzonymi wizami. Kolejnych trzech obywateli Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze z Kłodzka i Legnicy.

Cudzoziemcy zatrzymani w Kudowie Zdroju i w miejscowości Legnickie Pola nie posiadali wymaganych dokumentów do pobytu na terytorium naszego kraju.

Ponadto w wyniku zakończonej kontroli legalności zatrudnienia prowadzonej w powiecie kłodzkim zatrzymano obywatelkę Ukrainy, która wykonywała pracę przy zbiorze truskawek bez wymaganego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Wobec wszystkich cudzoziemców wydano decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia.

Od stycznia 2014 roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku działań zmierzających do przeciwdziałania nielegalnej migracji zatrzymali 470 obywateli Ukrainy, którzy złamali przepisy ustawy o cudzoziemcach.

por. SG Katarzyna Kotopka-Łanda

wz. Rzecznika Prasowego

Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

BRAK KOMENTARZY