Wycieczka edukacyjna do Myśliborza

Wycieczka edukacyjna do Myśliborza

10
0
PODZIEL SIĘ

EŁ 14.11 Gim wycieczka do Myśliborza2

W dniach 30 września i 1 października bieżącego roku grupa 39 uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Myśliborza.

Ośrodek Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu (powiat jaworski), położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”, który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Uczniowie w czasie dwudniowego pobytu w Centrum brali udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych. W pierwszym dniu pobytu w ośrodku uczniowie pracowali w trzech mniejszych grupach metodami aktywnymi. Wykonywali doświadczenia, obserwowali, pozyskiwali obiekty obserwacji ( łowienie bezkręgowców w pobliskim potoku), posługując się przy tym sprzętem laboratoryjnym, mikroskopami, binokularami, przewodnikami.

EŁ 14.11 Gim wycieczka do Myśliborza0

Zajęcia laboratoryjne dotyczyły procesu fotosyntezy, badań chemicznych i makroskopowych gleb oraz określania zanieczyszczeń i klas czystości wody na podstawie organizmów bezkręgowych.

Poza ćwiczeniami zorganizowanymi przez pracowników Centrum uczniowie mieli w godzinach popołudniowych i wieczornych zajęcia organizowane przez opiekunów:

– sportowo– rekreacyjne – gra w siatkówkę, badmintona,

– wieczorne grillowanie – smażenie kiełbasek.

EŁ 14.11 Gim wycieczka do Myśliborza8

Drugi dzień pobytu to zajęcia terenowe w „Wąwozie Myśliborskim”. Ścieżka przyrodnicza została tu wytyczona w 1986 roku. Posiada długość 4,5 km, czas przejścia 2,5 do 3 godzin. Występują tu jedyne na Dolnym Śląsku stanowiska paproci języcznika zwyczajnego oraz mieszany las wyżowy.

W trakcie zajęć uczniowie wykonywali pomiary dendrometryczne drzew; pomiary obwodu, wysokości oraz określali wiek drzew. Wszystko odnotowywali na kartach pracy. Rozpoznawali gatunki drzew i roślin.

Uczestnicy wycieczki dostali ogromną dawkę wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny nauk przyrodniczych – biologii, chemii, geografii. Zajęcia edukacyjne zwłaszcza laboratoryjne kształtują umiejętności kojarzenia faktów, rozbudzają i rozwijają zainteresowania wiedzą przyrodniczą. Uczniowie mieli sposobność obcowania ze sprzętem laboratoryjnym i mikroskopowym, wykorzystując go do przeprowadzania doświadczeń. Rozwijali umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów.

EŁ 14.11 Gim wycieczka do Myśliborza6

Bardzo podobała im się taka metoda pracy, więc aktywnie uczestniczyli w różnorodnych formach dydaktycznych.

Maria Lenarczyk i Krystyna Lachowi

BRAK KOMENTARZY