Wychowywać bez przemocy

Wychowywać bez przemocy

11
0
PODZIEL SIĘ

konferencja_2

Dwie konferencje dla rodziców na ten właśnie temat przygotował dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedna już za nami, na drugą zapraszamy 22 października o godz. 15.15. Przyjdź do OPS-u przy ul. Złotej, wzmocnisz swoje kompetencje rodzicielskie i dowiesz się, jak budować autorytet rodzica, nie używając siły i jak uzyskać posłuszeństwo dziecka nie opierając go na strachu i dominacji.

Nadrzędną ideą przedsięwzięcia jest promowanie pozytywnych zachowań wobec dzieci poprzez ukazanie rodzicom skutecznych metod wychowawczych, które nie muszą być oparte na sile i przewadze. Konferencja 22 października adresowana jest głównie do rodziców/opiekunów młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poprowadzi ją specjalista psycholog Anna Salij-Szyszka.

Na pierwszym spotkaniu z rodzicami uświadamiała ona, dlaczego stosowanie przemocy jest złym rozwiązaniem, niegwarantującym stałych efektów w postaci wymaganych postaw dziecka i czyniącym spustoszenie w jego psychice i ego. Tłumaczyła, że wprawdzie każdemu czasem puszczają nerwy, ale jest to problem rodziców, nie ich pociech. Te wymagają natomiast konsekwencji i przewidywalności w postępowaniu.

Psycholog uświadamiała, że relacje z własnymi dziećmi bywają trudne, bo nie mamy do nich dystansu. To miłość nas zaślepia. Dlatego tak ważne jest wyciszanie emocji, które biorą często górę nad rozsądkiem. Ważne jest także chwalenie dzieci – ale nie ogólne, lecz za konkretne zachowania, za postępy.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY