Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014

16
11
PODZIEL SIĘ

herbJuż 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Dotychczas wybory samorządowe odbywały się w okręgach wielomandatowych. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy wprowadziła diametralne zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych.

Kodeks określa zasady wyborów m.in.: do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa). Radni gmin zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten, który uzyska największą liczbę głosów. System jednomandatowych okręgów wyborczych obejmie wyłącznie gminy niebędące miastami na prawach powiatu.

W związku z powyższym przypominamy, że rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy odpowiedni wniosek. Również wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy odpowiedni wniosek.

Kodeks wyborczy gwarantuje sporo udogodnień w głosowaniu wyborcom niepełnoprawnym. Mogą oni zostać dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinni złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Mogą również głosować korespondencyjnie, muszą jednak taki zamiar zgłosić najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów. Istnieje również możliwość głosowania przez pełnomocnika. Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa stosowny wniosek najpóźniej 10 dnia przed dniem wyborów.

Dodatkowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz dopisania się do rejestru wyborców uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 74/832-49-18 lub osobiście w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej pok. nr 3 /parter/.

Poniżej przedstawiamy podział gminy na stałe obwody głosowania.

nn

UM Piława Górna

11 KOMENTARZE

 1. Wyścig się rozpoczął. Wszyscy na start. Zawsze to tysiączek miesięcznie z dietki radnego jest w kieszonce.

 2. Nie każdy jest takim nieudacznikiem by bawić się w rajcowanie w takiej zaplutej dziurze jak Piława.

   • Senator Jurcewicz na pewni znajdzie jakiegoś kontkandydata dla obecnej pani burmistrz Bielawskiej.

     • A mówił, żę Polacy zaczną wracać i pracować w Polsce za jego rządów a teraz sam wypieprza do pracy na zachodzie. I jak tu wierzyć politykom.

  • do 17 października jest czas na zgłoszenie kandydatów na burmistrzów; po tym terminie będziesz wiedzieć na pewno kto będzie startował.

Comments are closed.