Wśród najlepszych w kraju

Wśród najlepszych w kraju

4
0
PODZIEL SIĘ
Dzierżoniowska Szkoła Muzyczna ma czwarte miejsce spośród 46 klas VI cyklu sześcioletniego i klas IV cyklu czteroletniego w regionie dolnośląskim w badaniach poziomu realizacji podstawy programowej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych we wszystkich szkołach muzycznych I stopnia w Polsce. Jednocześnie zajęła I miejsce spośród klas VI. To duży sukces dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara.

Dzierżoniowska Szkoła Muzyczna ma czwarte miejsce spośród 46 klas VI cyklu sześcioletniego i klas IV cyklu czteroletniego w regionie dolnośląskim w badaniach poziomu realizacji podstawy programowej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych we wszystkich szkołach muzycznych I stopnia w Polsce. Jednocześnie zajęła I miejsce spośród klas VI. To duży sukces dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara.

Badania przeprowadziło w formie testu w 2016 roku Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Objęto nimi 363 szkoły, w tym 210 państwowych szkół muzycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Średnia ogólna wyników realizacji testu wyniosła 67,3% (przy średniej krajowej 56,1% i średniej w regionie 52,9%). Najwyższa średnia realizacji zadań testowych w naszym regionie wyniosła 82,4% a najniższa 38,4%. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Dzierżoniowie otrzymała średnią wyników na poziomie 67,3% i uplasowała się na 4 miejscu.

Najwięcej trudności sprawiło uczniom w zakresie kształcenia słuchu rozpoznawanie i zapis interwałów, zapisanie triady harmonicznej w kluczu basowym i zapisywanie pamięciowego dyktanda melodycznego. Z przedmiotu audycje muzyczne najłatwiejsze okazało się zadanie z rozpoznawaniem głosów ludzkich i połączeniem w pary pojęć muzycznych i informacji z nimi związanych. Najtrudniejsze zaś było rozpoznanie narodowych tańców polskich w formie stylizowanej.

Dobre wyniki wpłynęły motywująco do podejmowania dalszych kroków mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Dyrekcja zapowiada, że wyciągnięte wnioski i interpretacja wyników testów staną się podstawą do modyfikowania i korygowania procesu kształcenia.

źródło: UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY