Współpraca transgraniczna w perspektywie unijnej 2014-2020

Współpraca transgraniczna w perspektywie unijnej 2014-2020

16
0
PODZIEL SIĘ

Nowe programy transgraniczne EWT Polska – Saksonia oraz EWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w ograniczonym stopniu będą wspierały rozwój przedsiębiorczości, a system finansowania projektów będzie na poziomie 85%. To główne wnioski ze spotkania zespołu roboczego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) we Wrocławiu, poświęconego przyszłym programom transgranicznym.

 2

Spotkanie zorganizowano na wniosek Sudeckiego Związku Pracodawców, którego przedstawiciele zwrócili uwagę na brak udziału partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowaniach nowych programów transgranicznych na lata 2014-2020. Zespół WKDS ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych zapoznał się z przebiegiem prac nad nowymi programami.

Bartłomiej Ostrowski, dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podkreślił, że decyzja o ograniczeniu finansowania projektów związanych ze współpracą gospodarczą w przyszłych programach transgranicznych, wynikała ze słabego zainteresowania przedsiębiorców możliwością aplikowania w obu programach EWT w latach 2007-2013.

Z kolei przedstawiciele Sudeckiego Związku Pracodawców argumentowali, że słabe zainteresowanie pracodawców wynikało głównie z formy finansowania projektów (refundacja) oraz bardzo długiego oczekiwania na zwrot środków finansowych, a także zbyt restrykcyjnego podejścia instytucji, odpowiedzialnych za wdrażanie programów.

Według Artura Mazurkiewicza, Prezesa zarządu SZP, nieprzejrzysty i mało elastyczny system realizacji projektów transgranicznych tak naprawdę zniechęcał pracodawców do ubiegania się o środki unijne. – Powinniśmy wyciągnąć wnioski z przeszłości i uprościć ten system wdrażania – podkreślił Artur Mazurkiewicz. Natomiast Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu związku podczas spotkania zaapelował o udostępnienie szczegółowego harmonogramu prac nad nowymi programami. – W tej chwili nie wiemy, na jakim etapie są prace w przypadku obu tych programów i czy można do nich zgłaszać jeszcze uwagi i propozycje rozwiązań – zauważył.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY