Wrześniowa sesja RM Pieszyc

Wrześniowa sesja RM Pieszyc

12
1
PODZIEL SIĘ

sesja pieszyce11

23 września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Po przyjęciu porządku obrad miłym akcentem wtorkowych obrad były gratulacje i podziękowania dla pani Janiny Nieśpiałowskiej – sołtysa Piskorzowa za organizację i przeprowadzenie Sołecko-Gminnych Dożynek.

W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2014 roku oraz podjęli uchwały w sprawach : zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2014 rok, zmiany Uchwały Nr XL/243/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce na lata 2014-2024,. udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszyce-Bielawa” i przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata 2014-2016.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.