Więcej pracy na Dolnym Śląsku

Więcej pracy na Dolnym Śląsku

11
0
PODZIEL SIĘ

sudecki_zwiazek_pracodawcow_logo

Według najnowszych danych z wojewódzkiej rady zatrudnienia, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Dolnym Śląsku w końcu czerwca 2014 roku wynosiła 134.510 osób i była niższa niż przed miesiącem o blisko 6 tysięcy osób. Czy mamy jednak powody do optymizmu? – komentarz Tadeusza Choczaja, eksperta rynku pracy, wiceprezesa Dolnośląskich Pracodawców.

– Wprawdzie ogólny wskaźnik charakteryzujący sytuację na rynku pracy tj. stopa bezrobocia obniżył się w stosunku do maja 2014r., ale trzeba pamiętać o tym , że w dużej części wpływa na to „sezonowość” tego wskaźnika – przestrzega członek wojewódzkiej rady zatrudnienia, Tadeusz Choczaj (całość komentarza do pobrania poniżej).

Według danych statystycznych we wszystkich podregionach zanotowano spadek liczby bezrobotnych. Największy w podregionie wałbrzyskim o 1912 osób oraz wrocławskim – o 1239 osób.

Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła na koniec czerwca 2014 roku 11,7 % (spadła w porównaniu do maja 2014 roku o 0,5 %). W kraju wskaźnik bezrobocia w czerwcu spadł w porównaniu do maja również o 0,5% i wynosił 12,0 %. W czerwcu 2014 roku, stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku była mniejsza od wskaźnika krajowego o 0,3 punktu procentowego. (dokładne dane do pobrania poniżej).

Zobacz komentarz i statystyki:  www.dolnoslascypracodawcy.pl/strona-glowna/3/news/16/entry/914

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY