Więcej czasu na wyprawkę

Więcej czasu na wyprawkę

8
0
PODZIEL SIĘ

wyprawka_szkolna_dluzszy_termin

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło termin składnia wniosków o wyprawkę szkolną. Mieszkańcy Dzierżoniowa, którzy z różnych względów nie zdążyli złożyć wniosku o dofinansowanie podręczników mogą to zrobić do 22 września.

Warto to zrobić, ponieważ pieniądze jakie można otrzymać dzięki znacząco obniżają koszty przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której chodzi dziecko. Zwrot kosztów poniesionych na zakup podręczników planowany jest do 31 października 2014 r.

„Wyprawka szkolna” to rządowy program pomocy uczniom polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

więcej na: www.dzierzoniow.pl/pl/news/wi-cej-czasu-na-wyprawk

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY