Weź paragon

Weź paragon

15
0
PODZIEL SIĘ

Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie informuje, że od dnia 01.07.2014 roku zadanie „WEŹ PARAGON” jest zadaniem, które ma być realizowane w sposób ciągły przez cały rok przez wszystkich pracowników urzędu, a nie tak jak dotychczas w sposób akcyjny dwa razy w roku w ramach akcji „WEŹ PARAGON” w okresie ferii zimowych i wakacji.

W ramach zadania „WEŹ PARAGON” pracownicy urzędu będą sprawdzać czy handlowcy i świadczący usługi, którzy są zobowiązani do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, ewidencjonują sprzedaż na kasie rejestrującej i czy wydają paragony przy każdej transakcji.

Celem realizacji wymienionego zadania jest wzmocnienie świadomości społecznej i wiedzy o roli paragonu w obrocie gospodarczym. Z jednej strony paragon to dowód potrzebny przy reklamacji towaru lub usługi, z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczenia się z budżetem. Ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów to dowód na stosowanie zasad uczciwej konkurencji. Paragon potwierdza, że transakcja została zarejestrowana, a należny podatek trafia do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwych osób.

DSCF5015

Realizacja w terenie zadania „WEŹ PARAGON” jest metodą przeciwdziałania ryzyku nieewidencjonowania przez podatników całości, bądź części obrotu oraz niewydawania paragonów fiskalnych. Działaniami w ramach tego zadania objęte będą podmioty, które realizują sprzedaż usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, a w szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie handlu, gastronomii, przewozu osób, parkingowe, wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego, puby, dyskoteki, kawiarnie.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości stanowiących wykroczenie skarbowe pracownicy urzędu skarbowego są zobowiązani nałożyć mandat karny. W przypadku wykrycia sprzedaży towarów lub usług poza ewidencją lub braku kasy fiskalnej na osoby, które dopuściły się wykroczenia nakładane będą mandaty. Wysokość grzywny może być wymierzona w granicach od 170 zł do kwoty 3400 zł. Mandat za brak nadzoru nad pracownikami może być również nałożony na właścicieli sklepów, kawiarni, pubów, firm transportowych, wypożyczalni sprzętu za niedopełnienie nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy w zakresie wywiązywania się z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Katarzyna Luzar

Pełnomocnik ds. Komunikacji i Kontaktów z Mediami

Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie

BRAK KOMENTARZY