Wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

Wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

15
0
PODZIEL SIĘ

ostatnio_zaktualizowane_0

W nowy rok szkolny dzierżoniowskie placówki oświatowe wkroczą odświeżone i przygotowane na przyjęcie uczniów. Wakacje to czas, który zawsze poświęca się na remonty i naprawy. Sprawdź, co zrobiono w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto.

Wykonane prace remontowe znacznie poprawią warunki nauki dzieci. Wydano na nie 80,5 tys. zł, z czego ze środków budżetu miasta ponad 33,6 tys. zł, a z dochodów własnych jednostek ponad 46,8 tys. zł.

W Przedszkolu Publicznym nr 1 pomalowano salę grupy IV, sypialnię i gabinet logopedy, zlikwidowano rury w toaletach dla dzieci, wymieniono oświetlenie i kompakty w dziecięcych ubikacjach i częściowo armaturę w łazienkach, zamontowano stojak na rowery, zamontowano monitoring zewnętrzny i przeprowadzono prace porządkowe na terenie ogrodu. Koszt prac to prawie 4,5 tys. zł ze środków własnych przedszkola.

W placówce tej realizowana była także duża inwestycja – remont dachu. Wartość prac budowlanych to prawie 31 tys. zł. Wykonawca robót budowlanych to firma Usługowo-Handlowa „BOLPOL” z Bielawy. Zakres robót obejmował wymianę blacharskich obróbek gzymsowych na 3 ścianach szczytowych, oraz na połaciach dachowych sąsiadujących z tymi ścianami, oczyszczenie i zabezpieczenie elementów kamiennych zwieńczających ściany szczytowe, wymianę pokrycia daszku ganku oraz wymiana połaci z dachówki karpiówki wraz z obróbkami (od frontu), a także przemurowanie górnej części komina wraz z wykonaniem czapy z cegły klinkierowej, częściową wymianę łacenia i uzupełnienie kosza odpływowego na dachu płaskim.

Do końca listopada gotowa będzie dokumentacja projektowa na wymianę i wykonanie wewnętrznych instalacji (elektrycznej, do obsługi komputerów, zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji wewnętrznych do obsługi kotłowni) w budynku przedszkola. Jej koszt to ponad 23 tys. zł.

W Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym naprawiono rynny i dach oraz urządzenia ogrodowe, wykonano remont jednej z sal. Koszt remontów to 8.324 zł ze środków własnych.

W Przedszkolu Publicznym nr 7 za 8.332,85 zł za środków własnych placówki usunięto awarię kanalizacyjną, zamontowano dodatkowe oświetlenie w ogrodzie, wymieniono drzwi zewnętrzne i podejście do gazomierza, usunięto awarię co.

W przedszkolu wymieniono część pokrycia dachowego za ponad 105,6 tys. zł. Zakres rzeczowy prac wykonywanych przez dzierżoniowskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Usługowo-Handlowe Rem-Bud Henryk Urzędowski obejmuje m.in. rozebranie pokrycia dachowego z blachy, częściowa wymianę deskowania, ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej, montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymianę czapek wentylacyjnych i wymianę instalacji odgromowej.

W Szkole Podstawowej nr 3 za prawie 2,5 tys. zł ze środków własnych kupiono materiały do malowania pomieszczeń w szkole i toalet uczniowskich oraz wykonano bieżące naprawy. Za 2 tys. zł dofinansowania z rezerwy celowej naprawiono szkolne podwórko.

W Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi zamontowano wykładziny na ścianach korytarza na I piętrze i w świetlicy szkolnej na parterze budynku, wykonano instalację wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej w mieszkaniu woźnej szkoły, pomalowano świetlicę szkolną oraz przedsionek przy wejściu na boisko szkolne, a także korytarz szkolny. Koszt prac wykonanych ze środków własnych szkoły to 6.793,40 zł. Za dofinansowanie z rezerwy celowej w wysokości 15.859,62 zł wymieniono wyłączniki pływakowe i drzwi wejściowe do budynku głównego szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 6 pomalowano salę do zajęć ruchowych, świetlicę, szatnię i przedsionek, wyłożono kafelkami fragmentu łazienki w oddziale szkolnym. Koszt prac to 1.000 zł. Za 11 tys. zł z rezerwy celowej wykonano renowację parkietów w dwóch salach lekcyjnych.

W Szkole Podstawowej nr 9 za 13.842,69 zł ze środków własnych wykonano remont klas, malowanie ganku, remont magazynu i zaplecza nauczycieli wychowania fizycznego oraz remont autokaru.

W Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wyremontowano jedną z sal za 1.130,82 zł ze środków własnych. W Zespole Gimnazjów za 483,54 zł kupiono artykuły do napraw bieżących, a za dofinansowanie z rezerwy celowej w wysokości 4.820,99 zł naprawiono ścianę na korytarzu i wyremontowano jedną z sal.

Oprócz tego do końca paxdziernika ma powstać dokumentacja projektowa na remont w budynku Żłobka Miejskiego. Jej koszt to prawei 40 tys. zł. Jej zakres jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i ewentualnie poziomej posadzek piwnicy, wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych z izolacją, wymianę wykładziny i warstwy wyrównawczej w sypialniach, remont pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, wymianę stolarki drzwiowej, balustrad na schodach wewnętrznych i nawierzchni dziedzińców, remont schodów zewnętrznych, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, montaż separatora tłuszczów, wymianę instalacji wod. – kan. wraz z białym montażem i przyłącza wodociągowego, odwodnienie dziedzińców, wymianę instalacji oświetlenia głównego oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY