W Piławie Górnej rada przyjęła warunki wodociągów

W Piławie Górnej rada przyjęła warunki wodociągów

22
24
PODZIEL SIĘ
burmistrz Zuzanna Bielawska (druga z lewej) mogła liczyć na wsparcie swej zastępczyni Izabeli Woronowicz (pierwsza z lewej) i sekretarza Jacka Mikusa. woda

Radni stawili się w dusznej sali niemal w komplecie. W końcu nadzwyczajna była zarówno sesja, jak i jej temat.

przewodnicząca Rady, Halina Przepiórka otwiera sesję
przewodnicząca Rady, Halina Przepiórka otwiera sesję

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna przedłożony przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (WiK). Tłumacząc to na język ludzki, chodziło o to, czy Piława po ponad dwóch latach sporu dogada się z Wodociągami w sprawie ceny wody i ścieków, czy też – po 10 wnioskach (propozycjach) – zostanie na swoim stanowisku i nie zaakceptuje tych cen oraz narazi się na kolejne szykany dostawcy wody.

burmistrz Zuzanna Bielawska (druga z lewej) mogła liczyć na wsparcie swej zastępczyni Izabeli Woronowicz (pierwsza z lewej) i sekretarza Jacka Mikusa. woda
burmistrz Zuzanna Bielawska (druga z lewej) mogła liczyć na wsparcie swej zastępczyni Izabeli Woronowicz (pierwsza z lewej) i sekretarza Jacka Mikusa.

Przypomnę. Gminy powiatu dzierżoniowskiego zawiązały porozumienie powołujące spółkę w ramach której Wodociągi i Kanalizacja miały prowadzić wspólne inwestycje i uśrednić cenę doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Taki zabieg powodował dwie zasadnicze korzyści: pozwalał pozyskać bardzo znaczące dofinansowanie inwestycji i sprawiał, że małe gminy nie będą przepłacały, bo doprowadzenie wody do końcowego odbiorcy jest tam znacznie droższe niż w gminach o dużym zagęszczeniu użytkowników kranów. W dodatku wkład własny gmin przy inwestycjach zamieniał się na udziały w firmie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., której gminy są współwłaścicielami. Te udziały w każdej chwili można sprzedać, gdyby sytuacja finansowa przycisnęła gminę, albo gdyby gwałtownie potrzebne były pieniądze na inne inwestycje. Do spółki nie przystąpiła Piława Górna twierdząc, że potrafi sobie zapewnić środki finansowe.

radna Dorota Czyżyk
radna Dorota Czyżyk

W efekcie WiK zaczął naliczać Piławie wyższe ceny, czyli po kosztach rzeczywistych dla Piławy, a nie po średnich kosztach dla pozostałych gmin. Piława nie zgodziła się wiedząc, że WiK i tak wody nie odetnie, bo zabraniają tego przepisy ogólnopolskie. Trwał pat. Aż w 2014 prezes WiK Andrzej Bronowicki zagroził wypowiedzeniem umów końcowym odbiorcom i zrzuceniem ze spółki odpowiedzialności za konserwację i naprawę sieci, proponując jednocześnie kilka rozwiązań alternatywnych. Jednym z nich było zachowanie starych stawek dla odbiorców końcowych przy założeniu, że gmina dopłaci 30 000 złotych miesięcznie. Warto zauważyć, że gmina nie ma własnych pieniędzy, tylko pieniądze podatników.

jedynie radny Krzysztof Bielawski przeciwstawił się swojej małżonce, czyli pani burmistrz.
jedynie radny Krzysztof Bielawski przeciwstawił się swojej małżonce, czyli pani burmistrz.

– Czym dziesiąta propozycja WiK, do przyjęcia której namawia burmistrz Zuzanna Bielawska, różni się od poprzednich dziewięciu, którym pani burmistrz była przeciwna? – pytała podczas umiarkowanie burzliwej dyskusji radna Dorota Czyżyk.

Usłyszała, że dzięki obstrukcjom, ceny zaproponowane Piławie obecnie są znacznie bardziej zbliżone do cen płaconych przez pozostałe gminy niż to było dwa lata temu. Więc się opłaciło. Po konsultacjach z radcą prawnym stwierdzono, że poprzednie wnioski WiK można było odrzucić ze względu na ich uchybienia, a tego się raczej nie da.

Podczas głosowania zatwierdzono warunki przedstawione przez WiK (10 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się). Jedynym oponentem pani burmistrz okazał się… jej małżonek, radny Krzysztof Bielawski.

– Nie mamy możliwości kontroli, czy woda z Dzierżoniowa trafi do nas, czy do innych gmin, a my jedynie za nią zapłacimy – argumentował.

Wygląda na to, że piławskie krany nie wyschną, choć Piława zapłaci za wodę drożej niż gminy, które zawiązały spółkę i dokonały wspólnych inwestycji.

– Zamykając ostatnią przed Wielkanocą sesję życzę wszystkim, by wody nie zabrakło, zwłaszcza w lany poniedziałek – zakończyła optymistycznym przewodnicząca Rady Miejskiej, Halina Przepiórka.

Piotr Laskowski

piotr.laskowski@tygodnik.info.pl

24 KOMENTARZE

 1. Tyle będziemy płacić za wodę:

  Poniżej wzrost cen dla I Grupy (ceny brutto) – gospodarstwa rodzinne rozliczani wg wodomierza głównego.

  Woda za 1 m3:
  Cena obowiązująca – 3,47 zł, nowa cena,- 4,60 zł. – wzrost o 32,56 %.
  Abonament miesięczny za wodę:
  Cena obowiązująca – 7,60 zł, nowa cena,- 10,98 zł. – wzrost o 44,47 %.

  Ścieki za 1 m3:
  Cena obowiązująca – 3,68 zł, nowa cena,- 4,99 zł. – wzrost o 35,60 %.
  Abonament miesięczny za ścieki:
  Cena obowiązująca – 5,77 zł, nowa cena,- 7,00 zł. – wzrost o 21,32 %.

  Poniżej wyliczenia miesięczne przy zużyciu wody przez gospodarstwo rodzinne – 20 m3.

  Woda plus abonament wersja obowiązująca (brutto) – około 77 zł.
  Woda plus abonament wersja po podwyżce (brutto) – około 103 zł..
  Zapłacimy więcej: o 26 zł.

  Ścieki plus abonament wersja obowiązująca (brutto) – około 79 zł.
  Ścieki plus abonament wersja po podwyżce (brutto) – około 107 zł..
  Zapłacimy więcej: o 29 zł.

  Zapłacimy więcej za wodę i ścieki przy zużyciu 20 m3 wody: o 55 zł.

  Gdzie są te zapowiadane przez Piławski magistrat oszczędności dla mieszkańców Piławy Górnej?

  Mam Jeszcze Pytanie:
  Do każdej uchwały Rady Miasta Piławy Górnej, Burmistrz składał wniosek o odrzucenie stawek za wodę i ścieki wraz z UZASADNIENIEM.

  Kto przygotowywał treść uzasadnienia do uchwał?
  Ile wydano środków publicznych na ten cel?
  Może Pani Burmistrz w tej sprawie umieści Oświadczenie w Tygodniku oraz w Piławskiej TRYBUNIE LUDU – „Wieści Piławy”.

 2. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotną sprawę, która zawarta jest w poniższym artykule, a mianowicie od czego się to wszystko zaczęło i dlaczego mamy wyższe ceny za wodę i ścieki niż inne Gminy?
  Cyt.:
  Przypomnę. Gminy powiatu dzierżoniowskiego zawiązały porozumienie powołujące spółkę w ramach której Wodociągi i Kanalizacja miały prowadzić wspólne inwestycje i uśrednić cenę doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Taki zabieg powodował dwie zasadnicze korzyści: pozwalał pozyskać bardzo znaczące dofinansowanie inwestycji i sprawiał, że małe gminy nie będą przepłacały, bo doprowadzenie wody do końcowego odbiorcy jest tam znacznie droższe niż w gminach o dużym zagęszczeniu użytkowników kranów. W dodatku wkład własny gmin przy inwestycjach zamieniał się na udziały w firmie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., której gminy są współwłaścicielami. Te udziały w każdej chwili można sprzedać, gdyby sytuacja finansowa przycisnęła gminę, albo gdyby gwałtownie potrzebne były pieniądze na inne inwestycje. Do spółki nie przystąpiła Piława Górna twierdząc, że potrafi sobie zapewnić środki finansowe.

  Komu zawdzięczmy takie ceny?
  Proszę sobie odpowiedzieć samemu na to pytanie.
  Trzy lata społeczeństwo Piławy Górnej było „mamione”, bombardowane informacjami – jak Burmistrz Piławy Górnej dba o mieszkańców. W tym przypadku mamy do czynienia z dbaniem o WŁASNY INTERES – jak zostać burmistrzem w następnej kadencji. Po t…………. i do celu.
  Prawda mówi cicho… to kłamstwo krzyczy ze strachu… nieraz dosłownie…
  Gdy błądzi pasterz, błądzi za nim trzoda

 3. Analiza wzrostu cen przy zużyciu wody 5 m3 /miesiąc (woda, ścieki, abonament).
  Przed podwyżką – 49,12 zł.
  Po podwyżce – 65,93 zł.
  Wzrost o 16,81 zł. (czyli o 34,26%).
  Rocznie zapłacimy więcej po podwyżce – o 201,72 zł.

 4. Panie redaktorze wkradł się do Panu błąd – przeciwko przyjęciu uchwały było 2 radnych NIE 1,

  • Istotnie, dziękuję za uwagę, cyferki mi przeskoczyły, na szczęście nie zmienia to układu głosowania. Już pooprawiam.

 5. W dniu wczorajszym Rada Miasta na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady zatwierdziła stawki za wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z wnioskiem złożonym przez WiK Dzierżoniów. Uchwała ta została przyjęta większością głosów przez członków Rady. Kuriozalne natomiast było zachowanie dwóch członków Rady (pomimo niekorzystnego dla Gminy Pilawa Górna wyroku Sądu apelacyjnego we Wrocławiu) „reprezentujących Burmistrza Piławy Górnej” (weszli do Rady z listy PIS), którzy głosowali przeciw. I mieli do tego prawo.
  ALE …………Moim zdaniem – było to celowe działanie mające na celu pokazanie- kto jest w Radzie za mieszkańcami Piławy Górnej. W ten sposób zamydla się trzyletnie działania piławiskiego magistratu w tym temacie. Sąd Apelacyjny przecież jednoznacznie stwierdził:
  Nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miasta z dnia 4 października 2013 roku nr 156 XLI/2013, inaczej mówiąc zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
  Wiec po co było głosować przeciwko uchwale?
  Sąd przecież jednoznacznie zajął stanowisko w tej sprawie.

 6. A tak ta pani burmistrz przekonywał, że ma rację. Tak uwierzyła w to, że inni będą dopłacać za jej mieszkańców do wody. A tu kicha. Jakich ona ma prawników w tym urzędzie no i jaką wiedzę ma ona sama. ŻAŁOSNE!!!!

 7. Pani Burmistrz jak zwykle: puścił bąka w towarzystwie i udaje, że nic się nie stało. Pani Burmistrz: odwagi! Zrozumiemy, że Pani nie mogła wytrzymać.
  Jest także inne wyjście – można zgonić to na kogoś (obarczyć kogoś winą).

 8. Zastanawia mnie fakt jak można było myśleć, że nie przystępując do projektu w którym brały udział gminy z naszego powiatu WiK będzie dostarczał wodę gminie Piława Górna wodę po tej samej cenie. Przecież WiK to spółka która MUSI ZARABIAĆ A NIE FINANSOWAĆ.

  • Drogi Anonimie, można było. Są bowiem dwa rodzaje myślenia: logiczne i polityczne. Tematu chyba nie trzeba rozwijać.

  • Na panią Bielawską zagłosuje większość tych, co pójdą do wyborów. Czyli urzędnicy, pracownicy spółek miejskich, szkół itd., oraz ich rodziny. Pani Bielawska gwarantuje im – podobnie, jak pan Dźwiniel, w Bielawie – w miarę pewne utrzymanie na nieprzesadnie wysokim poziomie. Pójdzie do urn również duża część emerytów, bo im wszystko jedno, a emerytura jest dziś całkiem niezłym źródłem dochodu. Inni albo wyjechali z Pilawy, albo chleją tanie wynalazki i mają wszystko, w tym wybory, w głębokim poważaniu. Przepraszam, trochę normalnie myślących też tam zostało, ale oni stanowią mniejszość.

 9. „Dzięki obstrukcjom…..”, szanowana pani Burmistrz, jakież to procedury administracyjne przewidują obstrukcje?
  Najgorzej jak obstrukcja ogarnie rozum.
  W interesie nas mieszkańców proszę stosować sprawdzone, cywilizowane metody, takie jak np. dialog. To może nie będziemy płacić za pani niodpowiedzialne decyzje.

 10. Wydaje mi się, że to nie koniec sprawy.
  Jest wyrok Sądu apelacyjnego w sprawie . Na jego podstawie WiK Dzierżoniów może, (ale nie musi) dochodzić swoich ‘strat” poniesionych w wyniku odrzucania proponowanych cen za wodę i ścieki przez Gminę Piławy Górnej. Kowalski wprost z własnej kieszeni nie zapłaci. Jeżeli do tego dojdzie, to koszty zostaną poniesione z budżetu Gminy (z naszych podatków) – zostanie uszczuplony i tak biedny piławski budżet. W takim wypadku, ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność?
  Najlepiej jest wydawać nie swoje pieniądze. Natomiast bez zastanowienia i bez ponoszenia konsekwencji można wydawać publiczne środki.
  Ciągnąc ten temat dalej. Można sobie zadać pytanie – czy zasadny jest wydatek około 3 milionów złotych na nowy Urząd Miasta?
  Można takich przykładów pokazać więcej, ale idą święta i czas się wyluzować.
  Wszystkiego naj, naj ………….. na te Święta WielkiejNocy, dla zwolenników jak i przeciwników obecnej Piławskiej władzy.

 11. „Zastanawia mnie fakt jak można było myśleć, że nie przystępując do projektu w którym brały udział gminy z naszego powiatu WiK będzie dostarczał wodę gminie Piława Górna wodę po tej samej cenie. Przecież WiK to spółka która MUSI ZARABIAĆ A NIE FINANSOWAĆ.”

  Popatrzcie na ten program rozbudowy WiK to jakaś kpina , dostali kasę i mają takie tyły z realizacją projektu że nie wiadomo co jeszcze z niego wyjdzie. Do dzisiaj byśmy w Piławie nie mieli kanalizacją i czekali aż Dzierżoniów i inni sobie zrobią wszystko a na końcu Piława. Piława pokazała przynajmniej że samemu można też zrobić coś ze środków unii , bez wciągania do tego STARY ZGREDÓW z średnio wysokich stołków 😉 Tak trzymać , Piława ma patrzeć aby sobie dobrze robić nie koniecznie wchodząc głęboko komuś w D . Niektóre osoby po prostu nie mogą pogodzić się z tym że bez ich udziału malutki coś zrobił dla siebie. pozdrawiam

Comments are closed.