Urząd Miasta w Dzierżoniowie Finalistą Europejskiej Nagrody Jakości

Urząd Miasta w Dzierżoniowie Finalistą Europejskiej Nagrody Jakości

11
0
PODZIEL SIĘ

Ogromnym sukcesem Urzędu Miasta w Dzierżoniowie zakończyły się wieloletnie działania doskonalące w obszarze zarządzania. Władze miasta odebrały statuetkę finalisty nagrody EFQM 2012 podczas forum i ceremonii ogłoszenia wyników konkursu EFQM w Brukseli 9 października. Nasz urząd stał się tym samym pierwszym w Europie urzędem, który uzyskał ten tytuł. Znalazł się w gronie finalistów, obok pięciu innych podmiotów z rożnych krajów.

My tu jesteśmy i będziemy, nie musimy, ale chcemy – przemawiał w Brukseli burmistrz Marek Piorun, któremu towarzyszył podczas wizyty w stolicy zjednoczonej Europy zastępca burmistrza Wanda Ostrowska. – Nasza organizacja jako jedyna w polskim sektorze publicznym wdrożyła w pełni model EFQM. Jesteśmy często pionierami zmian w skali kraju, nie idziemy utartymi ścieżkami, lecz przecieramy szlaki. Potrafimy się też efektywnie dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą – podkreślał burmistrz. – Pomimo, że nie musimy pozyskiwać klientów, jesteśmy silnie na nich zorientowani, od lat systematycznie badamy potrzeby i oczekiwania oraz monitorujemy ich satysfakcję.

 Sukces Urzędu Miasta w Dzierżoniowie to zasługa wszystkich pracowników, którzy swym zaangażowaniem, dbałością o jakość oraz satysfakcję klientów budują wizerunek nowoczesnego, europejskiego urzędu zorientowanego na potrzeby obywateli. UM w Dzierżoniowie stanowi dla wielu urzędów administracji publicznej wzór i sprawdzony model dobrego zarządzania. Stosowane rozwiązania zarządcze i uzyskiwane wyniki świadczą o wysokich kwalifikacjach kadry oraz dojrzałym systemie zarządzania funkcjonującym w urzędzie. – Osiągnięcie tego sukcesu nie zwalnia nas z obranego kierunku doskonalenia. Nie jest to koniec naszej drogi – zapowiada Marek Piorun.

Zwycięzcą Nagrody Doskonałości EFQM 2012 została firma Robert Bosch GmbH, Bamberg Plant wyróżniona także za wzorową realizację zasady doskonałości „Przywództwo oparte na wizji, inspiracji i rzetelności”. Laureatami nagród były natomiast duże koncerny, takie jak Bosch, Coca-Cola czy BMW. Na ich tle sukces dzierżoniowskiego Urzędu jest więc nie lada osiągnięciem.

INFORMACJE O NAGRODZIE EFQM

Nagroda Doskonałości EFQM (wcześniejsza nazwa Europejska Nagroda Jakości) jest rygorystycznym i wymagającym konkursem, zaprojektowanym dla organizacji lub jednostek organizacyjnych, postrzeganych jako modelowe na poziomie krajowym i europejskim, które mają za sobą wieloletnią historią ciągłego doskonalenia. Nagroda jest oparta na Modelu Doskonałości EFQM, który jest również stosowany jako podstawa dla wielu krajowych i regionalnych nagród jakości – w tym dla Polskiej Nagrody Jakości.

Ubieganie się o Nagrodę Doskonałości EFQM wymaga opracowania dokumentu aplikacyjnego (aplikacji) przedstawiającego wszystkie najważniejsze podejścia organizacji oraz wszystkie kluczowe wyniki osiągane przez nią w ciągu 3-5 ostatnich lat. Dokument ten jest wstępnie analizowany przez asesorów EFQM. Wyszkoleni asesorzy EFQM są doświadczonymi menedżerami z różnych sektorów gospodarki i z różnych krajów. Skład zespołu obejmuje od czterech do ośmiu asesorów w zależności od rozmiaru i stopnia złożoności organizacji. Zespół asesorów dokonuje analizy aplikacji, a następnie przeprowadza wizytę w organizacji, trwającą do tygodnia. Aplikanci są zobowiązani do zapewnienia zespołowi asesorów swobodnego dostępu do wszystkich obszarów swojego działania oraz do kontaktów z pracownikami. Na podstawie wniosków z wizyty asesorzy określają szczegółową ocenę organizacji w odniesieniu do każdego podkryterium Modelu EFQM. Następnie Jury dokonuje przeglądu raportów z oceny każdego aplikanta i podejmuje decyzje odnośnie poziomu uznania.

Aplikanci mogą być uznani za finalistów, nagrodzeni wyróżnieniem za wzorową realizację zasady doskonałości i wreszcie uzyskać status zwycięzcy Nagrody Doskonałości EFQM w poszczególnych kategoriach (np. duże organizacje, organizacje sektora publicznego, MSP). Zdobywcą Nagrody Doskonałości uznaje się tylko organizacje wyróżniające się wśród najlepszych – takie które mogą być wzorem i inspiracją dla innych.

Źródło: UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY