Ulica Lotnicza w przebudowie

Ulica Lotnicza w przebudowie

13
1
PODZIEL SIĘ

lotnicza_3

15 lipca rozpoczęła się realizacja projektu pn „Budowa drogi gminnej prowadzącej do zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych w Bielawie”, w ramach którego kompleksowo przebudowana zostanie ulica Lotnicza w Bielawie.

Remont obejmuje blisko kilometrowy odcinek prowadzący od Ekologicznego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w sąsiedztwie zbiornika „Sudety” i zakładów produkcyjno-usługowych do ujścia potoku „Brzęczek”. Wartość zadania to 2,5 mln złotych, ale na realizację inwestycji miasto pozyskało fundusze z Unii Europejskiej w wysokości 2,1 mln złotych (85% wartości).

Prace polegają na wymianie starych płyt na nawierzchnię z kostki betonowej. Wybudowane zostaną również: ścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć wodociągowa. Realizacja inwestycji zakończy się w połowie października.

lotnicza_2

Wspomniana przebudowa jest kolejnym etapem zagospodarowania terenów wokół zbiornika „Sudety”. Po zrealizowanych już inwestycjach w postaci: amfiteatru, fontanny, placu zabaw, siłowni plenerowej i ścieżek spacerowych, przyszedł czas na polepszenie komunikacji samochodowej oraz pieszo-rowerowej dla mieszkańców miasta i turystów.

Rzecznik – Łukasz Masyk

1 KOMENTARZ

Comments are closed.