Szkoły dostaną POWER’a

Szkoły dostaną POWER’a

16
0
PODZIEL SIĘ

Aż 220 milionów złotych przeznaczonych zostanie na dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb gospodarki. Dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na rynek pracy trafić mają wykwalifikowani absolwenci, którzy spełniać będą realne potrzeby przedsiębiorców.

WSSE_szkolnictwo2

Aż 80% przedstawicieli polskich firm przyznaje, że ma problem z rekrutacją kompetentnych pracowników. Z kolei uczniowie kończący szkoły rozczarowani są brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych pracodawców. By zmienić istniejącą sytuację, nie wystarczą staże i praktyki oraz kursy i egzaminy zawodowe. Z pomocą przychodzi program POWER na lata 2014 – 2020. Dzięki niemu w Polsce stworzone ma zostać szkolnictwo dualne. Jest to model, w którym kształcenie odbywa się zarówno w szkole, jak i bezpośrednio u pracodawcy.

– Taki system pozwala kształcić zgodnie z realnymi potrzebami gospodarki – tłumaczy Ilona Antoniszyn – Klik. – Już dziś zapraszam do współpracy pracodawców, szkoły zawodowe i ośrodki kształcenia ustawicznego. Przed nami wyzwanie, ale i szansa na zmianę obecnego stanu – podkreśla podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Dobre Praktyki

System szkolnictwa dualnego z powodzeniem funkcjonuje między innymi w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Austrii, czy Republice Czeskiej. U naszych zachodnich sąsiadów, dzięki tak zwanym klasom patronackim, uczniowie przez 3-4 dni w tygodniu odbywają naukę w zakładzie pracy. Młodzież korzysta w technologii przedsiębiorcy, który ponosi koszty szkolenia oraz wypłaca uczniom pensję. Absolwenci mają realne szanse na stałe zatrudnienie w zakładzie. Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na rynek pracy oraz przynosi korzyści całej gospodarce.

Strefy dla edukacji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój prowadzony jest przez Ministerstwo Gospodarki. Partnerem działania są spółki zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. W WSSE „INVEST-PARK” powołany został specjalny zespół zajmujący się szkolnictwem zawodowym dedykowanym inwestorom. Ma on na celu ułatwianie przedsiębiorcom organizację praktyk, tworzenia klas patronackich, zatrudnianie uczniów podczas wakacji, oferowanie staży dla absolwentów oraz współtworzenia programów nauczania. Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki” obejmuje między innymi fundowanie stypendiów dla praktykantów i stażystów oraz refundację kosztów dojazdu, dodatki do wynagrodzeń opiekunów, refundację kosztów odzieży i obuwia roboczego, czy szkolenia BHP.

WSSE_szkolnictwo1

– „INVEST-PARK” od lat sponsoruje inicjatywy edukacyjne podnoszące atrakcyjność absolwentów na rynku pracy – mówi Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – W Wielkopolsce stworzony zostanie specjalny ośrodek szkoleniowy współrealizowany przez spółkę. Będzie on kształcił pracowników wyspecjalizowanych w przemyśle motoryzacyjnym. W przyszłości znajdą oni zatrudnienie w powstającej fabryce Volkswagena oraz innych zakładach we Wrześni – tłumaczy prezes WSSE „INVEST-PARK”.

Z inicjatywy Pracodawców

Wiele przedsiębiorstw działających w strefie już podjęło inicjatywy związane z praktycznym szkoleniem i dokształcaniem uczniów. Toyota Motor Manufacturing Poland współpracuje z Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Uczniowie „Mechanika” odbywają 2-tygodniowe praktyki w zakładzie oraz roczne zajęcia specjalistyczne. Firma doposaża również pracownie szkoły oraz stanowiska do egzaminów zawodowych. Przedsiębiorstwo Mahle Polska z Krotoszyna od kilkudziesięciu lat organizuje praktyki dla szkół średnich, letnie praktyki dla studentów oraz staże absolwenckie. W firmie stworzono również etat dla nauczyciela zawodu, który pełni rolę opiekuna praktyk.

 19023

BRAK KOMENTARZY