Szkolenie komputerowe z Certyfikatem ECDL

Szkolenie komputerowe z Certyfikatem ECDL

11
0
PODZIEL SIĘ

herbZapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL START/CORE dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

• Są w wieku od 25 do 64 lat.

• Uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC.

• Nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i/lub poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) /lub Działaniu 9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych) oraz

• Są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi (nie jako samozatrudnieni) z wykształceniem co najwyżej średnim.

• Chcą podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Oferujemy:

• Bezpłatny kurs na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start 56h /Core – 120 h.

• Bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start/Core.

• Materiały dydaktyczne.

• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL Start/Core.

• Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

• Wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w 15-osobowych grupach.

Zgłoś się!

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy

Rekrutacja już trwa, ilość miejsc jest ograniczona, zatem zapraszam wszystkich, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu w Piławie Górnej. Zapisy w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Kościuszki 1 (mała szkoła) w Piławie Górnej, tel. 74 837 26 34.

Biuro projektu:

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.

Plac Solidarności 1/3/5 pokój 245

53-661 Wrocław

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY