Szkoła w nowym świetle

Szkoła w nowym świetle

21
0
PODZIEL SIĘ

Gmina Piława Górna ma już podpisaną umowę na modernizację instalacji elektrycznej w głównym budynku szkoły podstawowej. Poprawa jakości oświetlenia w klasach lekcyjnych to najważniejsze zadanie drugiego etapu inwestycji zapoczątkowanej w 2011 roku.

Przetarg na realizację zadania wygrało wałbrzyskie przedsiębiorstwo „Marcol”. Za blisko 243 tysiące złotych wymieni instalację wewnętrzną i zewnętrzną, zainstaluje gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia i dedykowane dla komputerów, oświetlenie ogólne i awaryjne czy instalację dzwonkową na korytarzach parteru i pierwszego piętra.

Trójkondygnacyjny budynek Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej jeszcze niedawno miał starą instalację elektryczną. Gruntowna wymiana rozpoczęła się w 2011 roku i objęła drugie piętro budynku. Był to pierwszy etap inwestycji.

20140723_1

                                                                     Korytarz przygotowany do remontu

Nowa instalacja elektryczna zagwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom budynku, co na pewno ma niebagatelne znaczenie, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Zasadniczym celem modernizacji jest jednak dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm oświetlenia, co dotyczy szczególnie sal lekcyjnych.

20140723_2

                                                                         Pracownia przed wymianą instalacji

Badania dowiodły bowiem, że oświetlenie wpływa na koncentrację i przyswajanie wiedzy, a także samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach. W klasach będą więc zamontowane nowe oprawy oświetleniowe, zapewniające odpowiednie natężenie światła oraz specjalne lampy oświetlające tablice. Nowe lampy w klasach dadzą natężenie na poziomie 200 luksów, a w pracowni komputerowej 500 luksów.

20140723_0

                                                                            Stare oprawy znikną na dobre

Umowa podpisana 15 lipca wyznacza termin zakończenia realizacji zadania do 15 września. Trzeba podkreślić, że prace na pierwszym piętrze, gdzie znajdują się klasy, będą ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na parterze będą prowadzone do 15 września w sposób niepowodujący utrudnień w pracy szkoły.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY