Sukces w konkursie wojewódzkim

Sukces w konkursie wojewódzkim

23
0
PODZIEL SIĘ

8 kwietnia 2014 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbył się Finał IX Edycji Konkursu „Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”, zorganizowany przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R we Wrocławiu. Patronat Honorowy nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty.

BHP_3

Uczestnikami konkursu ze Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie byli Sebastian Klemke- uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie oraz Marcelina Długosz- uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, pod opieka wychowawcy Edyty Popiel. Wojewódzki etap konkursu, poprzedzony był wytężoną i ciężką pracą, zgłębianiem wiedzy z zakresu kodeksu pracy, informacjami na temat działalności kasy ubezpieczenia społecznego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwiązywaniu szeregu testów próbnych podnoszących wiedzę oraz tematyczny zasób wiadomości.

BHP_1

W finale wojewódzkim udział wzięli laureaci I i II miejsca etapów hufcowych ze wszystkich jednostek organizacyjnych DWK OHP. Konkurs odbył się w formie testu wiadomości, opracowany przez organizatorów. W czasie obradowania komisji konkursowej, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP we Wrocławiu, na którym przedstawiono cenne informacje z zakresu technik poszukiwania pracy oraz kierunki drogi zawodowej uczestników OHP ku karierze i osobistym spełnieniu zawodowym. W wyniku obrad komisji konkursowej okazało się, że nasz uczestnik Sebastian Klemke zajął zaszczytne II miejsce. (uczeń ZS CRRiMP w Bielawie. Każdy z uczestników konkursu, otrzymał dyplom, natomiast laureaci cenne nagrody- Sebastian otrzymał tableta. Opiekunom uczestników, którzy zajęli czołowe miejsce, wręczono dyplomy z podziękowaniem za wkład pracy włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu.

BHP_2

Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród oraz końcową przemową Pani Celiny Witkowskiej – zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP we Wrocławiu, oraz Ewy Kassner – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, które miedzy innymi w krótkim przemówieniu pogratulowały wszystkim uczestnikom udziału w konkursie. Młodzież w dobrych nastrojach bezpiecznie wróciła do swoich domów.

Edyta Popiel

wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie

BRAK KOMENTARZY