Stop bezpańskim psom. Działania dzielnicowych na terenie Dzierżoniowa

Stop bezpańskim psom. Działania dzielnicowych na terenie Dzierżoniowa

11
1
PODZIEL SIĘ
W ostatnim czasie na terenie powiatu dzierżoniowskiego wzrosła ilość zgłoszeń o swobodnie biegających bez opieki psach, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci oraz osób dorosłych. Policja wychodząc naprzeciw tego typu niebezpiecznym zjawiskom będzie prowadziła systematyczne kontrole i działania mające na celu przestrzeganie przez właścicieli psów obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Ustawodawca, mając na względzie bezpieczeństwo ludzie i mienia, które może być zagrożone przez nieostrożne trzymanie zwierzęcia, zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, przewidział karę grzywnę w wysokości do 250 zł. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie gminy miejskiej w Dzierżoniowie zostały uregulowane przez Uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
 
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I OPIEKUNÓW PSÓW
 
W związku z licznymi skargami odnośnie psów biegających swobodnie bez opieki oraz przypadkami pogryzień na terenie miasta Dzierżoniowa WZYWA się właścicieli oraz opiekunów psów do wywiązywania się z ciążących na nich obowiązkach i dopilnowanie swoich zwierząt, które w trakcie wyprowadzania powinny znajdować się na smyczy.
 
PRZYPOMINAMY
 
1. Psy wyprowadzane są wyłącznie na smyczy.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy jest on w kagańcu w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych.
4. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie.
 
ZABRANIA SIĘ
 
1. Wypuszczania psów z posesji bez opieki.
2. Pozostawianie zwierząt bez dozoru, jeżeli nie znajduje się ono na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.
3. Wpuszczania zwierząt do piaskownic, na place zabaw.
4. Znęcania się nad zwierzętami.
 
INFORMUJEMY
 
Posiadacze psów zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Art. 77 Kodeksu Wykroczeń  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł.
 
W przypadku ujawnienia błąkającego się, bezpańskiego psa, prosimy o kontakt ze Strażą Miejską w Dzierżoniowie ( tel. 74 645 08 88 ) bądź z numerem alarmowym 997 lub 112.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.