Składowisko Gilów – Byszów rekultywowane

Składowisko Gilów – Byszów rekultywowane

20
0
PODZIEL SIĘ

b_640_480_16777215_1___images_2012_rekultywacjasmietnika_PICT0100

Eksploatowane przez wiele lat składowisko odpadów komunalnych Gilów – Byszów, które zostało zamknięte w ubiegłym roku jest już rekultywowane. Dzierżawcza nieruchomości Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski z/s w Pieszycach uzyskał wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia i rozpoczął proces rekultywacji.

 23 września Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Grzegorz Kosowski wraz z Wójtem Gminy Dzierżoniów Markiem Chmielewskim udali się na teren składowiska odpadów aby skontrolować postęp prowadzonych prac. Obecnie realizowany jest pierwszy etap, prowadzone jest zagęszczanie pryzmy składowiska kompaktorem wraz z nawożeniem warstwy mineralnej.

b_640_480_16777215_1___images_2012_rekultywacjasmietnika_PICT0081

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako leśny. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na składowisku, przewiduje się wprowadzenie zakrzewień i zadrzewień terenu, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia składowiska. Planowany termin zakończenia prac określono na 2018 r. Podczas wizytacji składowiska zapoznano się również z procesem technologicznym instalacji odgazowującej składowisko, prowadzonej przez firmę BUMATEX Sp. z o.o., która została uruchomiona końcem 2010 r. W procesie spalania gaz przekształcany jest w energię elektryczną i poprzez sieć przesyłową odprowadzany do odbiorcy. Instalacja zapewnia maksymalne pozyskanie gazu ze składowiska, jego wykorzystanie oraz maksymalne ograniczenie przedostawania się szkodliwych czynników do atmosfery.

UM Niemcza

BRAK KOMENTARZY