Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce

Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce

6
0
PODZIEL SIĘ

W dniach 12-13 maja w Morawicy w województwie świętokrzyskim odbyło się kolejne spotkanie plenarne Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich PSORW z terenu całego kraju.

psorw1

W spotkaniu uczestniczyła również delegacja gminy Dzierżoniów z wójtem Markiem Chmielewskim, który pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu PSORW.

Tym razem tematem przewodnim spotkania było Zarządzanie oświatą w małych i średnich gminach. Podczas konferencji goście mieli okazję odwiedzić obiekty edukacyjne m.in. szkoły, świetlice wiejskie, a także zapoznać się z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi na terenie gminy Morawica. W spotkaniu uczestniczyli również Bożentyna Pałka – Koruba, wojewoda świętokrzyski, Grzegorz Świercz – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz wojewoda opolski Ryszard Wilczyński – wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

psorw2

Podczas ogólnopolskiej konferencji wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi nastąpiło przyjęcie dwóch nowych członków: gminy Byczyna (woj. opolskie) i gminy Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie). Podpisano również porozumienie o utworzeniu Sieci Najciekawszych Wsi przez grupę inicjatywną Burmistrzów i Wójtów, należących do PSORW. Porozumienie, jako jeden z liderów, podpisał również wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Gmina Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY