Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach

Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach

6
0
PODZIEL SIĘ

W czwartek 26 czerwca odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Początek obrad w sali posiedzeń Urzędupieszyce logo Miejskiego w Pieszycach o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4. Podziękowania dla Pana Andrzeja Dobosza – Dyrektora Autoklubu Świdnickiego za organizację Górskiego Konkursu Samochodowego „Kryterium Kamionki”.

5. Gratulacje dla Pana Adama Lizakowskiego za osiągnięcia literackie.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pieszyce

– informacja Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie,

– informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

7. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2014 rok (projekt nr 32/2014).

8. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.”Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku (projekt nr 34/2014).

9. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D na odcinku Pieszyce-Bielawa” (projekt nr 35/2014).

10. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce (projekt nr 40/2014).

11. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Bratoszów – rejon cmentarza (projekt nr 37/2014).

12. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach (projekt nr 38/2014).

13. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce – ul. Modrzewiowa (projekt nr 39/2014).

14. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce (projekt nr 36/2014).

15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej.

BRAK KOMENTARZY