Sesja Rady Miejskiej w Niemczy już za nami

Sesja Rady Miejskiej w Niemczy już za nami

15
0
PODZIEL SIĘ

b_640_476_16777215_1___images_2012_ses_DSC_0066

24 października roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Niemcza odbyła się XLIII/14 ostatnia sesja robocza Rady Miejskiej w Niemczy . W porządku obrad znalazły się: przyjęcie protokołu z sesji nr XLII/14, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych, informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza oraz rozpatrzenie projektów uchwał:

– ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Przerzeczyn – Zdrój przedłożonych przez Wiesława Surmę – Uzdrowisko

– uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

– zmiany Uchwały nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Niemcza- część obrębu Jasień,

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,

– zmieniająca uchwałę XXXX/203/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku leśnego,

– dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2014 rok

BRAK KOMENTARZY