Rok z programem 500+

Rok z programem 500+

9
0
PODZIEL SIĘ

1980 dzierżoniowskich rodzin otrzymało przez rok 15.704.435 zł z programu 500+. Najwyższa miesięczna kwota wypłacanego świadczenia w naszym mieście wyniosła 3.500 zł.

1 kwietnia 2017 r. minął rok od wprowadzenia programu Rodzina 500+. Dzięki programowi wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Aby otrzymać 500+ wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Można to zrobić także za pośrednictwem Poczty Polskiej. Liczy się data stempla pocztowego. Świadczenia przekazywane są bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica. 500+ wypłacane jest od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co ważne, do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego są dostępne w siedzibie dzierżoniowskiego OPS-u i w internecie. Wniosek można również złożyć on-line poprzez 4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 30 września 2017 r. Nowe wnioski o kontynuację wypłaty świadczeń będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.

BRAK KOMENTARZY