Rok szkolny 2014/2015 w Szkołach Niepublicznych w Bielawie rozpoczęty

Rok szkolny 2014/2015 w Szkołach Niepublicznych w Bielawie rozpoczęty

28
6
PODZIEL SIĘ

Uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem placówki odśpiewaniem hymnu państwowego.

rok1

Wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Daria Michalska dyrektor Szkół Niepublicznych witając gości honorowych w osobach pań radnych: Stefanii Pagórskiej i Barbary Pachury, Zofii Studnickiej komendant Hufca 1-33, Rodziców reprezentowanych przez panią Katarzynę Lesińską, nauczycieli i licznie przybyłych uczniów. Serdeczne słowa popłynęły w kierunku pierwszoklasistów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego, gimnazjalistów i uczniów Szkoły Wielozawodowej.

Na dobry start pierwszoklasiści otrzymali w prezencie zeszyty. Uczniowie NLO realizujący dodatkowo przedmioty z zakresu przysposobienia wojskowego zostali obdarowani „branżowymi” czapkami i koszulkami.

Przedstawiciele młodzieży wygłosili również przesłanie życzeniowe.

rok9

Dzień 1 września to istotna data w naszej historii. 75 rocznica wybuchu II wojny światowej jak zawsze z godnością została upamiętniona w słowach wystąpienia p. Darii Michalskiej. Poczet Sztandarowy naszej placówki złożył wiązanki biało-czerwonych kwiatów w miejscach lokalnych obchodów w Bielawie i Dzierżoniowie.

Na zaproszenie p. Tomasza Smolarza Wojewody Dolnośląskiego i dowódcy Garnizonu Wrocław Sztandar Szkoły w uroczystej asyście był również obecny na uroczystościach wojewódzkich na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Apel poległych, salwa honorowa, werble jako atrybuty uroczystości upamiętniły bohaterów II wojny światowej.

Opiekę wychowawczą nad Pocztem Sztandarowym spełniały w tym dniu panie: Maria Myszka i Ewa Olczyk Jończy.

Mamy nadzieję, że przekazane ze strony Ministra Edukacji Narodowej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i zaproszonych gości życzenia adresowane do uczniów spełnią się w postaci pozytywnych wyników edukacyjnych.

Zatem pomyślności i sukcesów.

6 KOMENTARZE

Comments are closed.