Roczny harmonogram sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Roczny harmonogram sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa

0
UDOSTĘPNIJ
Zaplanowane na ten rok sesje odbywać się będą najczęściej w ostatni poniedziałek miesiąca. Planowanych jest jedenaście spotkań, ale możliwe są dodatkowe, jeśli zaistnieje taka konieczność. Które obszary życia miasta będą pod okiem dzierżoniowskich radnych?

Zaplanowane na ten rok sesje odbywać się będą najczęściej w ostatni poniedziałek miesiąca. Planowanych jest jedenaście spotkań, ale możliwe są dodatkowe, jeśli zaistnieje taka konieczność. Które obszary życia miasta będą pod okiem dzierżoniowskich radnych?

Sesje to głównie podejmowanie uchwał tworzących nasze lokalne prawo i okazja do analizy działalności samorządu. Rada Miejska Dzierżoniowa w czasie obrad honoruje również mieszkańców, którzy wyróżnili się swoją działalnością lub osiągnięciami w różnych dziedzinach życia.

Wszystkie sesje są otwarte i dostępne dla osób zainteresowanych. Mieszkańcy mogą także aktywnie w nich uczestniczyć. Przypominamy, że aby uczestniczyć w dyskusji lub zaprezentować swój pogląd na temat związany z obradami, wystarczy zgłosić taką wolę u  prowadzącego sesję.

Szczegółowe informacje o Radzie Miejskiej Dzierżoniowa i jej działalności dostępne są na stronie www.dzierzoniow.pl oraz w Kancelarii Rady Miejskiej Dzierżoniowa, mieszczącej się w pokoju nr 30 dzierżoniowskiego urzędu, tel. 74 645 08 25, krm@um.dzierzoniow.pl.

Harmonogram sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa w 2017 roku

30 stycznia

 • rozpatrzenie projektów uchwał

27 lutego

 • rozpatrzenie projektów uchwał

27 marca

 • przedstawienie sprawozdań rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy (Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej)
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym z programów pomocy publicznej
 • sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2015 rok
 • Sprawozdanie z realizacji Dzierżoniowskiego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2015 rok
 • rozpatrzenie projektów uchwał

24 kwietnia

 • sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa za 2015 rok
 • Informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego za 2015 rok
 • ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów za 2015 rok
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • rozpatrzenie projektów uchwał

29 maja – sesja absolutoryjna

 • przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania rzeczowego jednostek organizacyjnych: Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie
 • rozpatrzenie projektów uchwał

26 czerwca

 • sprawozdanie z realizacji Programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny za 2015 r. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska
 • sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin Polskich Sieć „Energie Cites”.
 • rozpatrzenie projektów uchwał

28 sierpnia

 • założenia do budżetu miasta na 2017 rok
 • informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
 • rozpatrzenie projektów uchwał

25 września

 • informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć
 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku szkolnym 2015/2016
 • rozpatrzenie projektów  uchwał

23 października

 • raport Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego
 • rozpatrzenie projektów uchwał, w tym w sprawie podatków lokalnych
 • rozpatrzenie projektów uchwał

27 listopada

 • rozpatrzenie projektów uchwał

28 grudnia

 • uchwalenie budżetu miasta na 2017 rok
 • rozpatrzenie projektów uchwał
UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY