Remonty w placówkach oświatowych

Remonty w placówkach oświatowych

7
0
PODZIEL SIĘ

szkola_0

Szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego. Wakacje w Dzierżoniowie to jak zwykle czas na potrzebne remonty i naprawy, ale duża część z nich została wykonana już w pierwszym półroczu. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta i z dochodów jednostek oświatowych.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów

Remonty wykonane ze środków własnych szkoły w I półroczu 2014 r.:

– remont sali nr 309 – 1.130,82 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Boh. Westerplatte

Remonty ze środków budżetu miasta w 2014 r. (15 859,62 zł.)

– wymiana wyłączników pływakowych – 3 075,00 zł,

– wymiana drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły – 12 784,62 zł.

Remonty ze środków własnych szkoły w I półroczu 2014 r. (6 793,40 zł):

– montaż wykładziny na ścianach korytarza I piętro – 479,90 zł,

– montaż wykładziny na ścianach w świetlicy szkolnej na parterze budynku – 1855,33 zł,

– wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej w mieszkaniu woźnej szkoły – 2 450,00 zł,

– malowanie świetlicy szkolnej oraz przedsionka przy wejściu na boisko szkolne – 1415,54 zł,

– malowanie korytarza szkolnego – 592,83 zł.

Szkoła Podstawowa nr 9

Remonty wykonane ze środków własnych szkoły w 2014 r. (razem 13.842,69 zł):

– remont klas 1000 zł,

– malowanie ganku 200 zł,

– remont magazynu i zaplecza nauczycieli wychowania fizycznego 1000 zł,

– remont autokaru 11.642,69 zł.

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek

Remonty wykonane ze środków własnych szkoły w 2014 r. (15 286,49 zł):

– remont podłogi w salach nr 306 i 103 – 8 313,62 zł,

– remont schodów zewnętrznych – 6 972,87 zł,

– malowanie sal nr 207,205,105 – 3 000 zł (wkład niefinansowy rodziców).

Przedszkole Publiczne nr 2

Remonty wykonane ze środków własnych przedszkola w I półroczu 2014 r. (8324 zł.):

– naprawa rynien i dachu – 6025 zł.

– remont sali nr 4 – 2007 zł.

– naprawa urządzeń ogrodowych – 292 zł.

Przedszkole Publiczne nr 7

Remonty wykonane w I półroczu 2014 r. ze środków własnych przedszkola (8 332.58 zł.):

– usunięcie awarii kanalizacji – 1168,50 zł,

– montaż dodatkowego oświetlenia w ogrodzie – 1165,27 zł,

– wymiana drzwi zewnętrznych – 1000 zł,

– usunięcie awarii co – 3000 zł,

– wymiana podejścia do gazomierza-awaria – 1471,26 zł.

– udrożnienie kanalizacji – 527,55 zł.

Żłobek Miejski nr 1

Remonty ze środków własnych żłobka w 2014 roku (1 415 zł):

-remont składnicy akt (wymiana drzwi) – 1152 zł,

– naprawa schodów zewnętrznych – 263 zł.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY