Rekrutacja do projektu „Centrum Telepracy” trwa

Rekrutacja do projektu „Centrum Telepracy” trwa

14
0
PODZIEL SIĘ

Jesteś osoba niepełnosprawną? Nie masz pracy? Jesteś w wieku od 15 do 64 lat? Weź udział w projekcie „Centrum telepracy”. Rekrutacja trwa. Uczestnicy mogą liczyć na szkolenia, doradztwo zawodowe, a nawet stypendia.

 telepraca

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy. Jego realizatorami są Fundacja Manufaktura Inicjatyw, Fundacja Imago i Reha-expert Grzegorz Żymła.

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, które pozostają nieaktywne zawodowo, są w wieku 15-64 lat, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (szczególnie stopień umiarkowany i znaczny) i zamieszkują na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Realizacja projektu potrwa do czerwca 2015 r. W jego ramach uczestnicy otrzymają:

1) doradztwo zawodowe – identyfikacja potrzeb w zakresie przygotowania zawodowego – wsparcie rozwoju ścieżki kariery, dostosowanie własnych zainteresowań do wymogów rynku pracy (średnio 4 godz./os.),

2) kursy komputerowe (ICT). Proponowane tematy: administrowanie siecią i serwerem, web developing, sklep OnLine, programowanie, kadry i płace, grafika, e-marketing, narzędzia wspierające zarządzanie i organizację pracy, telemarketer (60 godz./grupa 8-9 os.),

3) indywidualne wsparcie psychologa w celu wzmocnienie motywacji do zmiany aktualnej sytuacji zawodowej i społecznej. Na spotkaniach poruszane będą tematy nastawione na poszukiwanie rozwiązań sytuacji problemowych, motywowanie (3 godz./os.),

4) szkolenia – radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, asertywność, integracja i praca w zespole, komunikacja interpersonalna (30 godz./grupa 8-9 os.),

5) staże zawodowe (3 miesiące/os.).

Organizatorzy zapewniają:

– stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w kursach komputerowych i szkoleniach kompetencji społecznych,

– stypendium stażowe w wysokości 1400 zł/miesiąc za odbycie 3-miesięcznego stażu zawodowego,

– wyżywienie podczas zajęć grupowych,

– materiały szkoleniowe,

– ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe w okresie uczestnictwa w szkoleniach i stażach zawodowych.

Zainteresowani mogą się zgłaszać w Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88, tel. 74 834 25 05 u Agnieszki Bandyk lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bandyk.cas@gmail.com.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY