Regulamin X Konkursu na „najładniejszy bukiet z domowego ogródka – ZIELONO MI”

Regulamin X Konkursu na „najładniejszy bukiet z domowego ogródka – ZIELONO MI”

10
0
PODZIEL SIĘ

Regulamin X  Konkursu na „najładniejszy bukiet z domowego ogródka – ZIELONO MI”

Konkurs bukietów

Miejsce konkursu: Łagiewniki.

Termin konkursu: 11.08.2014 r.

I. Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.

II. Cele konkursu:

1. promocja lokalnych talentów

2. promocja gminy i ośrodka kultury

3. prezentacja bogactwa plonów z domowego ogródka, wkomponowanych w bukiet.

III. Zakres przedmiotowy:

Wykonanie bukietu ( lub kompozycji) z kwiatów, ziół, owoców i warzyw – TYLKO W KOLORZE ZIELONYM pochodzących z domowego ogródka przez mieszkańców gminy Łagiewniki i dostarczenie dnia 11.08.2013 r. do Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek I Sportu w Łagiewnikach do godz. 13.00 .

IV. Kryteria oceny

Organizator powołuje 3-osobowe Jury, które oceniając bukiety będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

walory estetyczne bukietu i jego prezentacja,na które składają się:

a) kompozycja, dobór barw, architektura bryły,

b) różnorodność i jakość użytych do wykonania bukietu materiałów naturalnych, takich jak np.: kwiaty ziarna zbóż, zioła, owoce,warzywa.

c) ogólny wyraz artystyczny i estetyczny,

d) precyzja wykonania i pracochłonność,

1. nagroda główna za I miejsce, nagrody za II i III miejsce oraz 1 wyróżnienie w/w kryteria

2. nagroda specjalna dla najbardziej oryginalnego bukietu – oryginalność projektu bukietu i innowacyjność w jego wykonaniu.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Łagiewniki;

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max 3 bukiety;

3. Organizator dopuszcza bukiety / kompozycje wykonane przez więcej niż jedną osobę, ale w przypadku wygranej lub wyróżnienia zostaje przyznana tylko jedna nagroda lub wyróżnienie.

4. Bukiety stają się własnością organizatora konkursu, przy czym naczynie, w którym będzie znajdowała się kompozycja będzie do odebrania w GOKBiS od dnia 18.08.2014 r.

Zgłoszenia do konkursu oznacza dostarczenie bukietu w dniu 11.08.2013 r, do godz. 13.00 do Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1.

VI. Przebieg konkursu:

1. Na potrzeby oceny bukietów zostanie nadana numeracja wg kolejności zgłoszeń (bez podania imienia i nazwiska autora).

2. Bukiety należy dostarczyć w dniu 11.08.2014 r, do godz. 13.00 do Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1.

3. Ocena odbywa się następująco:

a) Wybór najładniejszego bukietu: każdy z członków jury przyznaje punkty oceniając następujące cechy bukietu:

kompozycja, dobór barw, 0-5 punktów

architektura bryły, 0-5 punktów

różnorodność i jakość użytych do wykonania bukietu materiałów tylko naturalnych, takich jak np.: kwiaty ziarna zbóż, zioła, owoce,warzywa. 0-5 punktów

ogólny wyraz artystyczny i estetyczny, 0-5 punktów

precyzja wykonania i pracochłonność,

0-5 punktów

Punkty przyznane przez jednego członka jury danemu bukietowi są sumowane, a następnie wyliczana jest wartość średnia ocen wszystkich członków jury dla każdego bukietu. Na tej podstawie jest sporządzana lista rankingowa w kolejności od największej do najmniejszej liczby zdobytych punktów. Pierwsze miejsce na liście to miejsce nagradzane sprzętem AGD, a kolejne 3 miejsca to bukiety, którym mogą zostać przyznane wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

b) Wybór najbardziej oryginalnego bukietu: każdy z członków jury wskazuje 1 bukiet, który jego zdaniem najpełniej realizuje kryterium oryginalności. Następnie członkowie jury oceniają wszystkie z wytypowanych bukietów. Każdy z członków Komisji tworzy listę bukietów w kolejności od 1 do 5 miejsca, gdzie na pierwszym miejscu jest bukiet, który uważa się za najbardziej oryginalny i innowacyjny. Liczba punktów przyznanych przez danego członka jury jest równa pozycji bukietu na liście. Wyniki oceny wszystkich członków jury są sumowane i tworzona jest lista rankingowa, przy czym pierwsze miejsce zajmuje bukiet, któremu przyznano łącznie największą liczbę punktów.

6. Wszystkie bukiety zostaną wyeksponowane w sali głównej GOKBiS.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11.08.2014 r. o godz. 15.00 w sali głównej GOKBiS.

VII. Nagrody i wyróżnienia:

Organizator przewiduje dla laureatów dyplomy i nagrody rzeczowe.

I miejsce – nagroda główna – sprzęt AGD i dyplom;

II miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom;

III miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom;

1 wyróżnienie – nagroda rzeczowa;

1 nagroda specjalna za najbardziej oryginalny bukiet – nagroda rzeczowa i dyplom;

Pozostali uczestnicy – dyplomy za uczestnictwo.

VIII. Termin i miejsce rozdania nagród:

Rozdanie dyplomów laureatom Konkursu na „najładniejszy bukiet z domowego ogródka” odbędzie się 11.08.2014 r. o godz. 15.00

BRAK KOMENTARZY