Realizacja programu rozpoczęta

Realizacja programu rozpoczęta

11
0
PODZIEL SIĘ

PA226724

Uczniowie ZS nr 2 w Dzierżoniowie – będący uczestnikami Hufca Pracy w Dzierżoniowie w dniach 22 i 23 października rozpoczęli spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowa Policji w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego pn. „Wiem, wiec jestem bezpieczny” oraz jednocześnie zostali zapoznani z regulaminem i tematyką XVI Edycji Konkursu Wiedzy o Policji pt.: „Razem Bezpieczniej”.

Policjanci podczas pogadanek poruszyli kwestie przepisów ruchu drogowego, przedstawili informacje o sposobach i metodach postępowania w przypadkach zagrożeń oraz w sytuacjach trudnych, zapoznali uczestników z podstawowymi zadaniami i uprawnieniami Policji oraz opowiedzieli o zagrożeniach związanych z przyjmowaniem substancji niewiadomego pochodzenia jakimi są między innymi „dopalacze”, narkotyki, alkohol, nikotyna. Następnie sprawdzili swoją wiedzę poprzez napisanie testu, składającego się z sześciu zamkniętych pytań o ww tematyce poruszonej na pogadankach. 24 października została wyłoniona reprezentacja Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie, która składa się z sześciu osób.

„ Najlepsi” nie spoczęli na laurach, nadal intensywnie będą przygotowywać się do finału rejonowego konkursu, który odbędzie się już niebawem w Ząbkowicach Śląskich.

Przygotowania będą prowadzili: aspirant sztabowy Waldemar Czajkowski i Justyna Sulikowska- wychowawca Hufca Pracy.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie reprezentacji do drugiego etapu-finału rejonowego, uczniów z regulaminem konkursu Wiedzy o Policji, przekazanie wiedzy z zakresu-bloków tematycznych konkursu takich jak: wiedza o Policji, procedury postępowania z nieletnimi, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz narkomania i alkoholizm.

Tekst i zdjęcia: Justyna Sulikowska- wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie

BRAK KOMENTARZY