Przygotowania do wywiadu

Przygotowania do wywiadu

11
0
PODZIEL SIĘ

16 czerwca 2014 uczestniczki Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie (uczennice ZS nr 2 w Dzierżoniowie), wraz z wychowawcą, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Edukacji Regionalnej „Tu żyjemy”, wzięły udział w spotkaniu z zastępcą Burmistrza Miasta Panią Wandą Ostrowską, która jest pełnomocnikiem burmistrza ds. systemu zarządzania jakością, propagującą podnoszenie i doskonalenie jakości pracy administracji.

SDC17360

Dwa tygodnie wcześniej w świetlicy hufcowej uczestniczki przygotowywały się do tego spotkania szukając w Internecie informacji nt. działalności Pani Burmistrz, układając pytania, by podczas wywiadu nie zapomnieć o najważniejszych kwestiach, które je interesują.

Dziewczęta zanim przystąpiły do zadawania pytań, pogratulowały Pani Burmistrz, otrzymania na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się w ramach uczczenia 25 rocznicy Wolnych Wyborów – medalu za szczególne zasługi dla Dzierżoniowa. Pani Wanda Ostrowska otrzymała go dzięki ogromnemu doświadczeniu i zaangażowaniu w rozwój swojego miasta.

Uczestniczki podczas rozmowy skupiły się na głównie na uzyskaniu szczegółowych i wyczerpujących informacji dotyczących życia miasta, perspektyw przemian w najbliższym dziesięcioleciu, pytały o problemy związane z obecnie trwającymi inwestycjami w naszym mieście i planowanymi zmianami. Zdobyły informacje o pomyśle włodarzy na niwelowanie znacznego bezrobocia, problemu emigracji i braku perspektywy młodego pokolenia ambitnie pozostającego ojczyźnie.

Jako kobiety, zadały pytanie nt. aktywnego uczestnictwa płci żeńskiej na rynku pracy.

Pani Burmistrz powiedziała, że nie powinno patrzeć się na pracownika przez pryzmat płci, ale w kontekście predyspozycji i umiejętności jakie człowiek posiada.

Ostatecznie uczestniczki dowiedziały się, że w najbliższym czasie w naszym mieście mają powstać nowe miejsca pracy. Niewątpliwie to dość optymistyczna wiadomość dla młodych ludzi kończących naukę w przyszłym roku szkolnym. Swoiste zainteresowanie wzbudziła odpowiedź dotycząca wdrażanych inicjatyw z projektów UE, mających istotny wpływ na podniesienie i propagowanie wizerunku Dzierżoniowa. Pani Burmistrz zachęcała młodzież do udziału w proponowanych przez UE projektów, mających na celu podnoszenie kwalifikacji.

Od Włodarza miasta uczestniczki dowiedziały się również o istotnych dla młodego pokolenia możliwościach rozwoju kulturalnego i planowanych w tym celu zmianach. Z dużą dozą pewności i dumy Pani Burmistrz zapewniła, że dokona wszelkich starań w utrzymaniu czołowego miejsca, wysoko ocenianego wizerunku, tak urokliwego miasta jakim jest Dzierżoniów. Zachęcała również młodzież do świadomego udziału w życiu publicznym i samorządowym, w celu kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego, a także przygotowania do aktywnego funkcjonowania w środowisku.

Na zakończenie spotkania uczestniczki podziękowały Pani Wandzie Ostrowskiej bukiet za chęć przyjęcia zaproszenia i opuściły ratusz z poczuciem nadziei na nowe perspektywy i lepsze jutro.

Edyta Popiel

Wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie

BRAK KOMENTARZY