Promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016

Promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016

0
UDOSTĘPNIJ

Każdy fotografia wzięta do muzeum, każda kronika, która do niej trafia, służą wielkiej sprawie – gromadzeniu wiedzy o nas i o naszych przodkach.

17 maja 2017 roku, w pięknych wnętrzach Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa odbyła się promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016 redagowanego przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa i Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. W tym roku opublikowany został już 26.tom tego niezwykłego periodyku. Na początku uroczystości wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie z niezwykle wzruszającym programem, a piosenka o Dzierżoniowie zrobiła prawdziwą furorę. Licznie przybyli goście – autorzy artykułów, członkowie Rady Programowej, osoby zaprezentowane w Roczniku, członkowie rodzin tych, o których napisano wspomnienia, przedstawiciele władz miasta i powiatu, członkowie Zarządu TMD, pracownicy muzeum, reprezentanci zaprzyjaźnionych towarzystw i organizacji oraz stali czytelnicy Rocznika – zostali serdecznie powitani przez dyrektora Muzeum Miejskiego Henryka Smolnego, który zaprezentował także zebranym skład zespołu redakcyjnego. Wraz z pięknymi różami panie: Barbara Ciborska, Wanda Ostrowska, Janina Weretka-Piechowiak i Maria Zapotoczna otrzymały pachnące jeszcze świeżą farbą drukarską egzemplarze nowo wydanej publikacji. Prezentacja zawartości pisma miała w tym roku nową formułę, dzięki czemu była niewątpliwie atrakcyjniejsza. Członkinie zespołu redakcyjnego, wykorzystując zgromadzony materiał fotograficzny, obszernie przedstawiły treść Rocznika, zachęcając też do lektury. Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w jego powstanie zostały wręczone egzemplarze autorskie.

Na zakończenie uroczystości goście spotkali się w urokliwej sali muzeum, aby przy słodkim poczęstunku porozmawiać jeszcze o ciekawych sprawach, podzielić się „na świeżo”wrażeniami i opiniami.

Organizatorzy uroczystości – Muzeum Miejskie Dzierżoniowa i Zarząd Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa – dziękują serdecznie wszystkim, którzy zechcieli poświęcić czas i uświetnić swoją obecnością jedną z ważniejszych majowych imprez kulturalnych Dzierżoniowa.

Dzieciom, Dyrekcji i Nauczycielom Przedszkola nr 2 w Dzierżoniowie dziękujemy za umożliwienie wszystkim dorosłym powrotu do krainy dzieciństwa.

Tekst. Barbara Ciborska TMD; Fot. Kazimierz M. Janeczko

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY