Program Rozwoju Społecznego

Program Rozwoju Społecznego

12
0
PODZIEL SIĘ

W dzierżoniowskim Urzędzie Miasta rozpoczęto opracowywanie nowego programu sektorowego Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. W działaniach wezmą udział dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 program_rozwoju_spolecznego

Na 23 czerwca zaplanowano pierwsze warsztaty dotyczące oświaty, a na 24 czerwca – warsztaty dotyczące sportu, kultury, organizacji pozarządowych oraz profilaktyki zdrowotnej. Dokonana podczas nich zostanie ewaluacja Strategii Rozwoju Społecznego Miasta Dzierżoniowa na lata 2004-2012 oraz analiza mocnych i słabych stron polityki społecznej miasta. Uczestnicy warsztatów rozpoczną tworzenie konkretnych zadań na lata 2015-2020 w zakresie rozwoju społecznego w poszczególnych dziedzinach.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY