Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

23
0
PODZIEL SIĘ

W dniu 27 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie odbyły się powiatowe obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, przedstawiciele parlamentu, duchowieństwo, funkcjonariusze PSP i druhowie.

ods07

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku wojewodzie dolnośląskiemu Tomaszowi Smolarzowi, wciągnięcia flagi oraz odegrania hymnu państwowego.

Zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie mł. bryg.Marek Hajduk. Okolicznościowe przemówienia wygłosili między innymi: posłanka Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu druh Wacław Dziendziel, oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł.

ods05

W imieniu Starosty Dzierżoniowskiego głos zabrała pani Grażyna Wójcik- Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Uroczystości stały się również okazją do wręczenia funkcjonariuszom PSP oraz druhom OSP z terenu naszego powiatu medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Wśród odznaczonych i awansowanych znaleźli się również strażacy ochotnicy z terenu Gminy Dzierżoniów. Niżej wymienieni druhowie zostali uhonorowani następującymi medalami i odznaczeniami:

1. SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

o Druh Piotr Sokołyk – OSP Roztocznik

2. BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

o Druh Krzysztof Kot – Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie

3. ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

o Druh Roman Staszkowian – OSP Roztocznik

o Druh Jacek Zagała – OSP Piława Dolna

4. SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

o Druh Przemysław Podkówka – OSP Tuszyn (druh otrzymał również awans na stopień mł. ogniomistrza)

o Druh Adam Żygadło – OSP Piława Dolna

o Druh Krzysztof Zagała – OSP Piława Dolna

o Druh Wojciech Korzeniowski – OSP Mościsko

5. BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

o Druh Zbigniew Rogowski – OSP Mościsko

o Druh Paweł Dudek – OSP Mościsko

Okolicznościowy list gratulacyjny dla druhów przekazał na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego ZOSP RP w Dzierżoniowie wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Druh Tadeusz Mikoś na zakończenie złożył życzenia dla wszystkich strażaków oraz gratulacje dla awansowanych i odznaczonych.

Na zakończenie wszystkich uczestników imprezy zaproszono na tradycyjną strażacką grochówkę.

Gmina Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY