POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

11
0
PODZIEL SIĘ

mini_16830Funkcjonariusze policji przypominają o funkcjonowaniu infolinii pod nazwą „Policyjny Telefon Zaufania”, która to przeznaczona jest do kontaktu mieszkańców z Policją. PTZ jest przede wszystkim dla osób, które z różnych powodów nie chcą kontaktować się osobiście, tak by dać im możliwość przekazania informacji dotyczących zagrożeń i sytuacji budzących niepokój.

Dzwoniąc na numer PTZ można poinformować lokalną Policję o miejscach zagrożonych przestępczością i punktach niebezpiecznych na podwórkach czy ulicach a także przekazać informacje o osobach, miejscach i zdarzeniach kryminalnych i innych faktach pozostających w zainteresowaniu policji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.

Policjanci dyżurujący na tej infolinii są również przygotowani do udzielania porad z zakresu:

– sposobów załatwiania spraw w jednostkach Policji

– prewencji kryminalnej

– przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystywania małoletnich.

Numer 0 800 283 107 z tel. stacjonarnych jest bezpłatny.

Numer 71 344 15 53 – dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych (połączenie jest płatne według stawek operatorów).

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

BRAK KOMENTARZY