Podsumowowanie połowy kadencji Klubu Radnych Niezależnych z Bielawy

Podsumowowanie połowy kadencji Klubu Radnych Niezależnych z Bielawy

6
UDOSTĘPNIJ

Dobiegł końca drugi rok pracy bielawskiego samorządu. Jest to dobry moment na podsumowanie pracy Klubu Radnych Niezależnych, działającego w składzie – Marta Masyk, Tomasz Owczarek, Norbert Warchoł, Stanisław Janczak, Józef Gajda i Marek Pyziak.
W swoich działaniach Klub Radnych Niezależnych kieruje się przede wszystkich dobrem mieszkańców, słuchając ich potrzeb i oczekiwań.  Klub Radnych Niezależnych chcąc współpracować z mieszkańcami zainicjował akcję pod hasłem „Wspólnie zmieniamy naszą okolicę”. Spotkania, które systematycznie odbywały się w różnych częściach Bielawy, zaowocowały działaniami na rzecz mieszkańców. Zainteresowanie wspomnianą propozycją było bardzo duże, czego dowodem były liczne sugestie i uwagi dotyczące funkcjonowania miasta.
Wszystkie spostrzeżenia zostały przekazane do burmistrza miasta w celu ich realizacji. Wnioski złożone w imieniu mieszkańców przez Klub Radnych Niezależnych dotyczyły między innymi przygotowania oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście w okresie wakacji i ferii zimowych. Interpelacje zostały przygotowane również w sprawach: utrzymania porządku na terenie targowiska oraz wykonania modernizacji ulic Sportowej i Kopernika, a także wykonania remontu chodnika przy ulicy Żeromskiego. Dodatkowo Klub Radnych Niezależnych wnioskował do burmistrza w kwestiach: doświetlenia przejść dla pieszych, renowacji wieży widokowej na Górze Parkowej, zagospodarowania terenu przy Leśnym Dworku oraz uregulowania relacji z bielawskimi wędkarzami. Kierując się dobrem mieszkańców naszego miasta Klub wystąpił z wnioskiem do burmistrza miasta w sprawie podjęcia rozmów z władzami powiatu dzierżoniowskiego na temat uruchomienia nocnej i światecznej opieki medycznej w Bielawie.
Klub Radnych Niezależnych uważa, że dobra współpraca z mieszkańcami i władzami miasta jest podstawą sprawnie działającego i rozwijającego się samorządu, a także samej gminy.
Z tego też względu jako radni wspieraliśmy naszymi działaniami inicjatywy burmistrza Bielawy takie jak: zakup jeziora bielawskiego, budowa nowego basenu okrytego wraz z wodnym placem zabaw, uruchomienie wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych, czy budowa pomostu pływającego na jeziorze. Ponadto poparliśmy budowę ronda na skrzyżowaniach ulic 1 maja i Berlinga oraz ronda przy placu Kościelnym, współfinansowanie dwóch etapów przebudowy drogi Bielawa – Pieszyce oraz budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego, realizowaną przez Bielawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Jednocześnie jako Klub Radnych Niezależnych staramy się pełnić funkcję doradczą w wielu sprawach dotyczących przyszłości miasta, wyrażając przy tym własne, często odmienne od władz Bielawy, zdanie w wielu sprawach.
Przed bielawskim samorządem kolejne dwa lata pracy w obecnej kadencji. Klub Radnych Niezależnych będzie koncentrować się między innymi na prawidłowym funkcjonowaniu oświaty, turystycznym i gospodarczym rozwoju Bielawy, modernizacji dróg i chodników, a także kulturalnej i sportowej działalności miasta.
Podsumowując minione dwa lata Klub Radnych Niezależnych dziękuje wszystkim mieszkańcom za pomoc i wsparcie w pierwszej połowie kadencji. Klub liczy również na dalszą dobrą współpracę z mieszkańcami w 2017 i 2018 roku.

Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych
Marta Masyk

1111

UDOSTĘPNIJ

6 KOMENTARZE

Comments are closed.