Podsumowanie połowy kadencji

Podsumowanie połowy kadencji

12
2
PODZIEL SIĘ

Dobiega końca drugi rok pracy bielawskiego samorządu. Jest to dobry moment na podsumowanie pracy Klubu Radnych Niezależnych, działającego w składzie Marta Masyk, Tomasz Owczarek, Norbert Warchoł, Stanisław Janczak, Józef Gajda i Marek Pyziak.

Klub Radnych Niezależnych chcąc współpracować z mieszkańcami zainicjował akcję pod hasłem „Wspólnie zmieniamy naszą okolicę”.  Wszystkie spostrzeżenia, które mieszkańcy zgłosili podczas spotkań, mailowo bądź na Facebook, zostały przekazane do burmistrza miasta w celu ich realizacji.
Wnioski oraz interpelacje dotyczyły między innymi:

–            wykonania
modernizacji bielawskich ulic – ulicy Sportowej, Kopernika i Nowobielawskiej

–            przygotowania
oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych,

–            utrzymanie porządku na terenie targowiska,

–            wykonania remontu chodników przy ulicy Żeromskiego,
Sportowej i Ostroszowickiej,

–            zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy ulicy Sikorskiego

–            doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta

–             renowacji wieży
widokowej na Górze Parkowej i zagospodarowania terenu przy Leśnym   Dworku,

–             uregulowania relacji z bielawskimi wędkarzami.

Oprócz tego, jako radni wspieraliśmy naszymi działaniami inicjatywy burmistrza Bielawy           takie jak:

–            zakup jeziora
bielawskiego i budowę nowego basenu odkrytego wraz z wodnym planem zabaw,

–            budowę rond na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Berlinga oraz przy placu Kościelnym,

–            współfinansowanie dwóch etapów przebudowy drogi Bielawa- Pieszyce oraz budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego, realizowaną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

–           zwiększenie kwoty Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa.

 

Klub wystąpił z wnioskiem do burmistrza w sprawie podjęcia rozmów z władzami powiatu dzierżoniowskiego na temat uruchomienia nocnej i świątecznej opieki medycznej w Bielawie.

W 2017 roku Klub Radnych Niezależnych będzie koncentrować się między innymi na prawidłowym funkcjonowaniu oświaty, turystycznym i gospodarczym rozwoju Bielawy, modernizacji dróg i chodników, a także na kulturalnej i sportowej działalności
miasta.

Podsumowując minione dwa lata Klub Radnych Niezależnych dziękuje wszystkim mieszkańcom za pomoc i wsparcie w pierwszej połowie kadencji. Klub liczy na dalszą dobrą wspołpracę z mieszkańcami w 2017 i 2018 roku.
Marta Masyk
Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych

2 KOMENTARZE

Comments are closed.